Beredskabsplan som skal beskytte børn og unge mod overgreb

Kommunen har i beredskabsplanen beskrevet, hvordan man som ansat skal reagere, når man får mistanke om overgreb mod børn eller unge.

Hvad indeholder beredskabsplanen?

I beredskabsplanen beskrives, hvordan man som ansat eller leder skal reagere, når man får mistanke om at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Hvem er målgruppen for beredskabsplanen?

Beredskabsplanen retter sig mod alle medarbejdere og ledere, der er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune samt alle, der i gennem deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder eksempelvis ledere og ansatte i:

  • dagplejen
  • dagtilbud
  • skoler
  • skolefritidsordninger
  • klubber
  • den kommunale sundhedstjeneste
  • myndighedsrådgivere
  • pædagogisk psykologisk rådgivning
  • behandlingstilbud til børn og unge og deres familier
  • den kommunale tandpleje
  • døgninstitutioner
  • socialpædagogiske opholdssteder
  • plejefamilier

OBS

Handleguide og beredskabsplan er revideret i februar 2021 og samlet i ét dokument.

Læs handleguide og beredskabsplan

Handleguide for børn og unge

Vi har udarbejdet en handleguide, der henvender sig til ansatte, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Netop den gruppe udgør en meget væsentlig del af børnenes omgivelser. Derfor har de en særlig forpligtelse til at være opmærksom på om børn og unge, de møder, kunne have behov for hjælp fra omgivelserne.