Lokalsamfundspolitik

Lokalsamfundspolitikken udstikker rammerne for kommunens arbejde med at fastholde og udvikle attraktive leve- og erhvervsvilkår i lokalsamfundene.

Vision for lokalsamfundenes udvikling

En mangfoldighed af attraktive lokalsamfund skal blive et særligt kendetegn for kommunen.

6 indsatsområder

Det overordnede mål i i lokalsamfundspolitikken er at fastholde og udvikle attraktive leve- og erhvervsvilkår i kommunens lokalsamfund ved at

  1. Skabe vækst for relevante erhverv og bosætning tilpasset de enkelte lokalsamfund.
  2. Skabe gode forudsætninger for et attraktivt liv i lokalsamfundene for forskellige målgrupper - herunder ikke mindst børnefamilier - og bl.a. med basis i stærke fællesskaber.
  3. Skabe sammenhængskraft i de enkelte lokalsamfund og på tværs af lokalsamfundene.
  4. Skabe en udvikling i lokalsamfundene med respekt for og udnyttelse af forskelligheder.
  5. Virke for at give lokalråd, lokale foreninger og borgere mulighed for indflydelse på beslutninger af væsentlig betydning for udviklingen af lokalsamfundene.
  6. Understøtte initiativer til at skabe såvel nationale som internationale kontakter for kommunes lokalsamfund.

Fynsland, paraplyorganisationen af lokalråd, har været en væsentlig bidragyder til udformningen af lokalsamfundspolitikken.

Lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontakt

Jens Peter Jacobsen
Landdistriktskoordinator
jepja@fmk.dk
72 53 20 24