Rammeaftale for det specialiserede socialområde i Region Syddanmark

Rammeaftalen sætter rammerne for det tværkommunale og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde samt på specialundervisningsområdet.

Om rammeaftalen

Kommunerne har den 3. marts 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af rammeaftaler på det specialiserede sociale område. 

Rammeaftalen udarbejdes i samarbejde med Region Syddanmark, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet. 

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.  

Formålet med udviklingsstrategien er at fastsætte, hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus. Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien. 

Formålet med styringsaftale er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. 

Rammeaftalen 2019-2020

Rammeaftale for 2019-2020 har fokus på tre områder:

Øget fokus på effekt

Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet. 

Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange. 

Disse indsatser er udpeget på baggrund af politiske input, som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017, og var ligeledes fokusområder i 2018. Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019-2020. 

Rammeaftale 2019 - 2020 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale samt en række tilhørende bilag. 

Rammeaftalen 2019 - 2020 er godkendt i de 22 kommuner og i regionen i Syddanmark. 

Rammeaftalen 2019-2020 til download

Kontakt

Specialkonsulent Charlotte Mejlhede

Telefon 72 53 62 98
E-mail: cmejl@fmk.dk
Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk