Strategi på psykiatriområdet

Strategi på psykiatriområdet sætter retning og giver bud på, hvordan opgaverne i fremtiden skal løses i et rehabiliterende perspektiv og med borgeren som den centrale person.

Mission

Faaborg-Midtfyn Kommunes mission på psykiatriområdet er at støtte borgerens ret til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser ved at give personkredsen tilbud, der er individuelle og fagligt funderede.

Vision

Fælles indsats til gavn for alle –
Faaborg-Midtfyn Kommune vil på psykiatriområdet kendes for åbenhed, rummelighed og faglig kompetence, hvor der er brug for alle.

Fokusområder

Strategien indeholder 5 fokusområder:

1.    Indsatser
2.    Interne snitflader
3.    Resultatdokumentation/effektmåling
4.    Frivillighed
5.    Udsatte/forebyggelse

Strategi på psykiatriområdet (åbner i nyt vindue)

Strategi på psykiatriområdet er vedtaget af Socialudvalget d. 11. december 2013

Kontakt

Specialkonsulent Charlotte Mejlhede

Telefon 72 53 62 98
E-mail: cmejl@fmk.dk
Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk