Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedsaftalen 2015-18 er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Den nuværende aftale er tredje generation og dækker et bredt og i stigende grad kompleks felt.

En politisk og administrativ del

Aftalen er opdelt i en politisk del, der angiver visioner og mål for sundhedsvæsenet samt en administrativ del, der beskriver obligatoriske indsatsområder, opgavefordelingen mellem region, kommune og praksissektor og en foreløbig plan for implementering og endelig i en bilagsdel.

De politiske visioner

Aftalen indeholder tre overordnede politiske visioner:

  • Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
  • Sundhed for alle
  • Sundhed med sammenhæng

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på, at relevante politiske udvalg samt medarbejdere på alle niveauer i Faaborg-Midtfyn Kommune har kendskab til Sundhedsaftalen og derved fremme sundheden for kommunens borgere.

Indsatserne indebærer:

•    Administrativ organisering
•    Præsentation om Sundhedsaftalen
•    Samarbejde med praktiserende læger
•    Ny strategi for det kommunalt-lægelige udvalg
•    Ny Sundhedspolitik

Kommunernes Landsforening og Praktiserende Lægers Organisation har udgivet hver deres udspil, henholdsvis Sammen om Sundhed og På Patientens Vegne, der understøtter arbejdet med Sundhedsaftalen.

Kontaktoplysninger

Ulrik Skyum Christensen
Leder af Det Mobile Sundhedscenter

E-mail:
uschr@fmk.dk
Telefon 72 53 60 87

Dorthe Brænder Lilliendal
Specialkonsulent

E-mail:
dobli@fmk.dk
Telefon 72 53 50 70


 

 

Præsentation af Sundhedsaftalen

Samarbejde mellem kommune og almen praksis

Kommunalt lægeligt udvalg (KLU) strategi

Praktiserende Lægers Organisation (PLO): På patientens vegne