Ungestrategi

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ungestrategi, der skal sikre, at flere unge får en uddannelse og et job.

Stærke unge er en motor for vores fremtid!

For mange unge i Faaborg-Midtfyn Kommune får aldrig en ungdomsuddannelse, og deres muligheder for at skabe et godt og indholdsrigt liv bliver dermed tilsvarende mindre. Samtidig ser vi, at det er de unge, der rejser fra Faaborg-Midtfyn for at studere, der 15 år senere har det højeste uddannelsesniveau. Men de vender desværre ikke tilbage.

Derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget en
ungestrategi for 2018-2021, der skal gøre det mere attraktivt at være ung i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ambitionen med strategien er:

  • At flere unge får en uddannelse og kommer i beskæftigelse
  • At veluddannede unge har lyst til at vende tilbage og bosætte sig i Faaborg-Midtfyn Kommune.