Værdighedspolitik

Ældreråd, Ældresagen, Røde Kors og kommunalpolitikere har sammen sat dagsordenen for en værdighedspolitik, der skal danne grundlag for de overordnede værdier og prioriteringer som støtter op om ældre borgeres livskvalitet og selvbestemmelse.

Kommunens Værdighedspolitik

Baggrunden for, at Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en værdighedspolitik er, at der i aftalen om Finansloven for 2016 blev afsat midler til at understøtte kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. For at få del i disse midler skal kommunerne beskrive, hvordan der arbejdes med værdighed.

Værdighedspolitikken understøtter:


Livskvalitet

  • Større tryghed for pårørende til demensramte og døende.
  • Støtte frivilliges indsats for at bryde ensomheden hos ældre.

Selvbestemmelse

  • En styrket visitation ved udskrivelse fra sygehus i samarbejde med borgeren.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  • Styrke den rehabiliterende tilgang på sundhedsområdet.
  • Certificering af demensvenlige plejehjem.

Kost og måltidskultur på ældreområdet

  • Støtte individuelle behov og i samarbejde med Ældresagen tilbyde spisevenner.

Økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommunes andel på i alt 11,3 million kroner fordeles i budgettet for årene 2016 – 2019. Størstedelen på 2 millioner kroner i 2016 og 5 millioner i de følgende år, til at styrke den rehabiliterende tilgang på sundhedsområdet. Dette sker bl.a. ved at øge det tværfaglige samarbejde og skabe en større sammenhæng i plejen, samt en certificering af demensvenlige plejehjem, for at sikre kvaliteten af indsatsen.

Yderligere støttes op om indsatsen for en større livskvalitet med 1 million kroner i 2016 og 2 millioner i årene 2016 – 2019.

I 2016 er der afsat 6 millioner kroner til teknologiske løsninger, demensvenlige plejehjem og kompetenceudvikling af sygepleje og rehabilitering for at understøtte den øgede indsats i de kommende år.                     

Mere værdig ældrepleje

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje:

2019

2018

2017

2016