Ældrerådsvalg

Du kan stemme til ældrerådsvalget 16. november 2021, hvis du har bopæl i Faaborg-Midtfyn Kommune og er fyldt 60 år den 16.november 2021.

For kandidater

Fold alle ud

For kandidater

Alle, der har valgret, og dermed er valgbar, kan stille op som kandidat til Ældrerådsvalget. Blanket til opstilling kan fås hos Sundhed og Ældre, Faaborgvej 19, 5854 Gislev ved henvendelse til:

Marianne Bang Hjort
Telefon: 72 53 69 62
Mail: mhjor@fmk.dk 

Blanketten skal være indleveret samme sted senest den 19. oktober 2021. 

Hvordan stemmer jeg

Valget afholdes som et fremmødevalg sammen med kommunal- og regionrådsvalget den 16. november 2021.

Valgkort udsendes sammen med valgkortet til kommunal- og regionrådsvalget til alle, der er stemmeberettiget til ældrerådsvalget.

Du kan også brevstemme fra tirsdag d. 26. oktober til og med fredag d. 12. november 2021.

Ved afgivning af brevstemme skal du vise legitimation, f.eks. sundhedskort, pas eller kørekort.

Brevstem i Borgerservice

Brevstemmeafgivning starter den 26. oktober 2021 i Faaborg-Midtfyn Kommune på følgende steder:

  • Borgerservice, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe
  • Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Åbningstiderne er:

  • Mandag og torsdag kl. 10:00-17:00
  • Tirsdag         kl. 10:00-14:00
  • Onsdag         Lukket
  • Fredag         kl. 10:00-12:00

Herudover holder Borgerservice åbent for afgivelse af brevstemme lørdag d. 30. oktober 2021 samt lørdag d. 6. november 2021, i tidsrummet kl. 10:00-13:00.

Den sidste dag, du kan brevstemmes er fredag d. 12. november 2021, hvor der er åbent i tidsrummet kl. 09:00-16:00.

Hjælpemidler

Du får stillet tekniske hjælpemidler til rådighed, som lup, sorte filtpenne og hæve/sænkebord, når du brevstemmer i Faaborg og Ringe.

Brevstem i hjemmet

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, har du mulighed for at stemme i hjemmet.

Hvis du ønsker at stemme i hjemmet, skal du udfylde en formular, som folkeregisteret skal have retur senest torsdag d. 4. november 2021 kl. 18:00.

Du kan også kontakte Team Folkeregister på telefon 72 53 15 60.

Kontakt

Marianne Bang Hjort 
Sundhed og Ældre
Mail: mhjor@fmk.dk
Telefon: 72 53 69 62

Marianne Bastholm Dahl
Sundhed og Ældre
Mail: mabad@fmk.dk
Telefon: 72 53 29 63