Ældrerådsvalg

Det seneste Ældrerådsvalg blev afholdt den 16. november 2021. Læs om Ældrerådsvalget her.

For kandidater

Fold alle ud

Resultat af Ældrerådsvalg 2021

Følgende 15 kandidater er valgt til Ældrerådet pr. 1. januar 2022:

Kandidat       Antal stemmer

Anne Appe                             1457 

Hanne Storm                           995

Erik Rahn Jensen                     807

Henning Spangsberg                592

John Dürr Espersen                  547

Palle Bjerre                             546   

Niels Peter Ellegaard                525

Kim Laue Christensen               509

Elsebeth Glasdam                     500

Else Langæble                          444

Annette Jæger Jørgensen          409

Tove Brix-Kjelgaard                   366

Ole Bugge                                 352

Jørgen Dittmann                        293

Erik Rasmussen                          255

Følgende er suppleanter i nævnte rækkefølge: 

Kandidat         Antal stemmer

Birthe Skovgård                          211

Niels Buhl                                   200

Kirsten Grove                               86

Michael M. Møller                         78

Det nye Ældreråd i Faaborg-Midtfyn Kommune konstituerer sig tirsdag den 30. november klokken 10.00 i administrationsbygningen, Faaborgvej 19, 5854 Gislev.

Hvordan stemmer jeg

Valget afholdes som et fremmødevalg sammen med kommunal- og regionrådsvalget den 16. november 2021.

Valgkort udsendes sammen med valgkortet til kommunal- og regionrådsvalget til alle, der er stemmeberettiget til ældrerådsvalget.

Du kan også brevstemme fra tirsdag d. 26. oktober til og med fredag d. 12. november 2021.

Ved afgivning af brevstemme skal du vise legitimation, f.eks. sundhedskort, pas eller kørekort.

Brevstem i Borgerservice

Brevstemmeafgivning starter den 26. oktober 2021 i Faaborg-Midtfyn Kommune på følgende steder:

  • Borgerservice, Lindevej 5, 5750 Ringe
  • Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Åbningstiderne er:

  • Mandag og torsdag kl. 10:00-17:00
  • Tirsdag         kl. 10:00-14:00
  • Onsdag         Lukket
  • Fredag         kl. 10:00-12:00

Herudover holder Borgerservice åbent for afgivelse af brevstemme lørdag d. 30. oktober 2021 samt lørdag d. 6. november 2021, i tidsrummet kl. 10:00-13:00.

Den sidste dag, du kan brevstemmes er fredag d. 12. november 2021, hvor der er åbent i tidsrummet kl. 09:00-16:00.

Hjælpemidler

Du får stillet tekniske hjælpemidler til rådighed, som lup, sorte filtpenne og hæve/sænkebord, når du brevstemmer i Faaborg og Ringe.

Brevstem i hjemmet

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, har du mulighed for at stemme i hjemmet.

Hvis du ønsker at stemme i hjemmet, skal du udfylde en formular, som folkeregisteret skal have retur senest torsdag d. 4. november 2021 kl. 18:00.

Du kan også kontakte Team Folkeregister på telefon 72 53 15 60.

Kontakt

Marianne Bang Hjort 
Sundhed og Ældre
Mail: mhjor@fmk.dk
Telefon: 72 53 69 62

Marianne Bastholm Dahl
Sundhed og Ældre
Mail: mabad@fmk.dk
Telefon: 72 53 29 63