Folketingsvalg

Den 1. november 2022 afholdes der folketingsvalg. Her på siden kan du læse om alt, der er relevant, når du skal stemme i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du må stemme til Folketingsvalg i Danmark, hvis du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i landet. 

Luk alle
Åben alle

Brevstemme

BREVSTEMME I BORGERSERVICE

Du kan brevstemme i Borgerservice fra den 11. oktober 2022 - 28. oktober 2022 i vores almindelige daglige åbningstid:

 • Mandage kl. 10.00 – 17.00
 • Tirsdage kl. 10.00 – 14.00
 • Onsdag lukket
 • Torsdage kl. 10.00 – 17.00
 • Fredage kl. 10.00 – 12.00

Derudover har vi åbent for brevstemme

 • Lørdag den 15. oktober 2022 kl. 10.00 – 13.00
 • Lørdag den 22. oktober 2022 kl. 10.00 – 13.00
 • Fredag den 28. oktober 2022 kl. 9.00 - 16.00

Der skal ikke bestilles tid for at brevstemme på Borgerservice.

Du finder Borgerservice her:

 • Borgerservice, Lindevej 5, 5750 Ringe
 • Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Kontakt Team Folkeregister telefon 72 53 15 60, hvis du har spørgsmål vedrørende brevstemme.

Tekniske hjælpemidler, hæve/sænke-bord, CCTV, LED-lampe, lup og sort pen, forefindes i Borgerservice i Ringe og Faaborg.

BREVSTEMME PÅ BIBLIOTEKET

Fra den 11. oktober 2022 - 28. oktober 2022 kan du også brevstemme på tre af vores biblioteker.


Årslev Bibliotek:

 • Mandag kl. 13.00 – 16.00
 • Tirsdag kl. 10.00 – 15.00
 • Onsdag kl. 13.00 – 16.00
 • Torsdag kl. 10.00 – 15.00

Faaborg Bibliotek og Ringe Bibliotek:

 • Mandag kl. 10.00 – 18.00
 • Tirsdag kl. 10.00 – 17.00
 • Onsdag kl. 12.00 – 17.00 (den 12. oktober dog først fra kl. 13.00)
 • Torsdag kl. 10.00 – 17.00
 • Fredag kl. 10.00 – 17.00 (den 28. oktober kun til kl. 16.00)
 • Lørdag kl. 10.00 – 13.00

I disse tidsrum er der to uddannede medarbejdere til stede. 

Tekniske hjælpemidler, LED-lampe, lup og sort pen, forefindes på bibliotekerne. 

NÅR DU VIL BREVSTEMME I DANMARK

I stedet for at møde op på valgdagen 1. november 2022, kan du vælge at brevstemme. Det kan du gøre i enhver kommune her i landet.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

 

Hjælpemidler ved brevstemmeafgivning

På alle kommunens brevstemmesteder stilles følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét af stemmerummene:

 • Sort filtpen, der gør afkrydsningen tydeligere
 • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen
 • LED-lampe, som giver en bedre belysning


Herudover vil der være yderligere hjælpemidler på brevstemmestedet på Borgerservice i Faaborg og Ringe:

 • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og med fri benplads, så kørestolsbrugere kan stemme ved bordet
 • CCTV, der kan forstørre brevstemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast

Brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan ansøge om at brevstemme hjemme, medmindre de har mulighed for at brevstemme i en af de boformer og boliger kommunen kommer ud til, efter lov om social service og boliglovgivningen.

Brevstemmeafgivning i eget hjem kan ske inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste hverdag før valgdagen. 

Du skal ansøge om at brevstemme i eget hjem ved Borgerservice i Ringe og Faaborg. Dette kan tidligst ske 4 uger før valgdagen og skal være indsendt inden kl. 18 torsdag den 20. oktober 2022.

Du vil blive kontaktet af Borgerservice kort efter fristens udløb, hvor du vil få at vide, på hvilket tidspunkt Borgerservice kommer hjem til dig, så du kan afgive din stemme. Afstemningen skal ske i overværelse af to tilforordnede brevstemmemodtagere.

Afstemningssteder

Allested-Vejle
Allested-Vejle Fritidscenter, Skolevej 1B, 5672 Broby

Brobyværk
Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, 5672 Broby

Nørre Broby
Nørre Broby Forsamlingshus Verningevej 11, 5672 Broby

Vester Hæsinge
Vester Hæsinge X-huset, Birkevej 15, 5672 Broby

Avernakø
Avernakø Forsamlingshus, Hovedvejen 27, 5600 Faaborg

Faaborg
Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg

Horne
Horne Forsamlingshus, Hornelandevej 33, 5600 Faaborg

Korinth
Korinth Kulturhus, Vinkelvej 6A, 5600 Faaborg

Lyø
Damgården, Lyø Bygade 26, 5601 Lyø

Svanninge
Svanninge Sognegård, Kirkegyden 3, 5642 Millinge

Vester Aaby
Bøgebjerghallen, Bøgebjergvej 11, V. Aaby, 5600 Faaborg

Espe
Espe Forsamlingshus, Lydinge Mølle Vej 8, 5750 Ringe

Hillerslev
Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1A, 5750 Ringe

Ringe
Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe

Søllinge
Søllinge Forsamlingshus, Sdr. Højrupvejen 104A, 5750 Ringe

Gislev
Gislev Forsamlingshus, Faaborgvej 31, 5854 Gislev

Kværndrup
Kværndrup Forsamlingshus, Svendborgvej 39, 5772 Kværndrup

Ryslinge
Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge

Nr. Lyndelse
Carl Nielsen Hallen, Lumbyvej 62, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

Ferritslev
Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916A, 5863 Ferritslev

Årslev
Årslev Hallen, Bøgehøjvej 2, 5792 Årslev

Afstemningsstederne er bemandet af 5 valgstyrere og et antal valgtilfordnede vælgere, afhængig af afstemningsstedets størrelse. Disse er politisk udpegede. Her ud over er afstemningsstedet bemandet af 1 valgsekretær og et antal administrative, kommunale medarbejdere, afhængig af afstemningsstedets størrelse.

Det er en forudsætning i valglovgivningen at der er mindst 5 valgstyrere på hvert afstemningssted.

Hjælpemidler på afstemningssteder

På alle kommunens afstemningssteder stilles følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét af stemmerummene:

 • Sort filtpen, der gør afkrydsningen tydeligere
 • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen
 • LED-lampe, som giver en bedre belysning

Afstemningsstedet i Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg:

 • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og med fri benplads, så kørestolsbrugere kan stemme ved bordet.
 • CCTV, der kan forstørre stemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast.

Såfremt man som vælger ikke er tilknyttet afstemningsstedet i Idrætscenter Midtfyn eller Forum Faaborg, men har et handicap eller manglende førlighed der bevirker, at man har behov for at benytte hjælpemidlerne, der stilles til rådighed på afstemningsstederne i Faaborg og Ringe, kan vælgeren ansøge om at flytte afstemningssted. Ansøgning herom skal ske til Borgerservice på en særskilt blanket.

Ændring af afstemningssted

Har du et handicap eller nedsat førlighed har du mulighed for - efter ansøgning til bopælskommunen - at blive overført til et andet afstemningssted i kommunen end det, du er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgningsskema fås hos Borgerservice:

Borgerservice, Lindevej 5, 5750 Ringe
Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Eller på telefon 72530530 og skal afleveres til Borgerservice senest kl. 12.00 8 dage før valgdagen.

Ansøgning skal indgives forud for hvert valg og kan tidligst indgives, når valget er udskrevet eller 4 uger før valgdagen. Ansøgning herom skal ske til Borgerservice på en særskilt blanket.

Valgkort

Faaborg-Midtfyn Kommune sender et vælgerbrev med et personligt valgkort med posten til alle personer i kommunen, der er på valglisten til det pågældende valg.

Du kan forvente at modtage valgkortet i ugen op til valget.

Valgkortet skal afrives i perforeringen forinden fremmøde på afstemningsstedet
På dit valgkort kan du se, hvilket afstemningssted du på valgdagen skal stemme på.

På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du vil blive spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du opgiver din fødselsdato til valgstyreren.

Har du ikke modtaget et valgkort eller er der fejl på valgkortet?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden valget, eller hvis der er fejl på valgkortet, bedes du henvende dig i Borgerservice på telefon 72 53 05 30 for at få fejlen rettet. Kan fejlen ikke nå at blive rettet, skal du medbringe legitimation, når du skal stemme - så klarer vi det på afstemningsstedet.

Er valgkortet blevet væk?

Hvis dit valgkort er blevet væk, kan du få udskrevet et nyt på afstemningsstedet. Du skal dokumentere, hvem du er med sundhedskort, kørekort, pas eller lignende. Du må regne med en kort ventetid.

Er du flyttet?

Hvis du er flyttet kort før valget, skal du stemme i den kommune, du er flyttet fra eller brevstemme. Skæringsdatoerne kan du få oplyst hos Borgerservice.

Har du brevstemt, men får alligevel valgkort?

Hvis du har brevstemt, får du alligevel tilsendt valgkort. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.

Du kan selvfølgelig kun stemme én gang, og det er den afgivne brevstemme, der tæller.

Valgbestyrelse til Folketingsvalg

Valgbestyrelse

Stedfortræder

1. Hans Stavnsager (A) -  formand 1. Sarah Primsø Bach (A)
2. Anne Møllegaard Mortensen (O) 2. Jack Odgaard (O)
3.  Kristian Nielsen (V) 3. Anne Jørgensen (V)
4. Lea Haahr (F) 4. Mads Holdgaard (F)
5. Peter Hansted (A) 5. Hans Peter Rønn Bolding (A)
6. Bent Juul Sørensen (Æ) 6. Iza Alfredsen (V)
7 Knud Borck (P) 7. Inga Blom Thomas (P)
8. Minna Henriksen (F) 8. Mads Boeberg Hansen (C)

Kandidatliste

Til folketingsvalget den 1. november 2022 i Fyns Storkreds, Faaborgkredsen

A. Socialdemokratiet

 • Kim Aas
 • Trine Bramsen
 • Bjørn Brandenborg
 • Sara Emil Baaring
 • Mads Madsen Henriksen
 • Thomas Skriver Jensen
 • Dan Jørgensen
 • Lasse Haugaard Pedersen

B. Radikale Venstre

 • Kim Lei-Jensen
 • Jan Werner Mathiasen
 • Hanne Ringgaard Møller
 • Rasmus Helveg Petersen
 • Niels Grønlund

C. Det Konservative Folkeparti

 • Mai Mercado
 • Kristian Guldfeldt
 • Anders Johansson
 • Joachim Hoffmann-Petersen
 • Roya Moore
 • Anne Fiber
 • Tobias Bennedsen
 • John Hoppe
 • Emil Holbech Hansen

D. Nye Borgerlige

 • Mikkel Bjørn
 • Rebecha Foged
 • Jonas René Jensen
 • Malte Jäger
 • Melanie Jørgensen
 • Henrik Tørnqvist Lauridsen
 • Lars Lillebæk
 • Nicolaj Holm Pedersen

F. SF – Socialistisk Folkeparti

 • Karsten Hønge
 • Lise Müller
 • Katrine Wulff
 • Nynne Printz
 • Jonas Hulgaard Ammundsen


I. Liberal Alliance

 • Katrine Daugaard
 • Anders Kirkeby
 • Silke Anna Hein
 • Christoffer Munk
 • Sinus Kremmer

K. KD – Kristendemokraterne

 • Michelle West
 • Gert Dyrn
 • Jenan Jamel Bozo
 • Simon Lavdal
 • Maria av Skardi
 • Anders Friis Knudsen
 • Niclas Aarestrup
 • Torben Bundgaard

M. Moderaterne

 • Rosa Eriksen
 • Carsten Damgaard Møller
 • Kenneth Bjerg Andersen
 • H.C. Wulff

O. Dansk Folkeparti

 • Charlotte Møller-Madsen
 • Dorthe Ullemose
 • Frank Sørensen
 • Alex Ahrendtsen
 • Lars Kolling
 • Cheanne Nielsen
 • Signe Vedersø Keldorff

Q. Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

 • Nishan Ganesh
 • Nicholas Nyrop Vinthen

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

 • Nikolaj Leed Henriksen
 • Marlene Ambo-Rasmussen
 • Erling Bonnesen
 • Araz Khan
 • Thomas Kristoffersen
 • Lars Chr. Lilleholt
 • Pia Offer Madsen
 • Bo Sandberg

Æ. Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg

 • Nikolaj Vang
 • Bent Juul Sørensen
 • Martin Jason Adelgaard
 • Vivian Lindberg Larsen
 • Jens Henrik W. Thulesen Dahl

 

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

 • Vibeke Syppli Enrum
 • Victoria Velásquez
 • Reza Javid
 • Torsten Ringgaard
 • Camilla Dalum Jensen
 • Victoria Bøgh Salo
 • Niels Bjarne Lund

Å. Alternativet

 • Martin Kjærulff
 • Marianne Lassen
 • Kasper Krebs
 • Mette Rahbek
 • Henrik Boye
 • Anna Astrid Høy-Nielsen
 • Simon Nyborg Jensen
 • Bodil Marie Helbo
 • Ole Dupont Kofod
 • Linda Frølund Hansen


Uden for partierne

 • Millah Kongsbach

 

Gratis bus eller flextur til folketingsvalg

Når du skal sætte dit X ved Folketingsvalget den 1. november, kan du gratis tage bussen, letbane eller en flextur til dit valgsted og hjem igen.

Når du skal sætte dit X ved det kommende Folketingsvalg tirsdag den 1. november, er FynBus atter klar med et tilbud om at hjælpe dig gratis tur-retur til dit valgsted.

Det betyder, at du gratis kan hoppe på alle regional-, by-og lokalbusser eller letbanen, når du skal ind og afgive din stemme, og den gratis kørsel gælder begge veje på valgdagen. Læs hvordan du kommer gratis til valgurnen med bus eller letbane på FynBus.dk/valg

Flexturen er også gratis

Du kan også benytte dig af en gratis flextur, hvis din kommune tilbyder den ordning. Flexturen bestilles på 63 11 22 55 – tryk 1, og du skal huske at gøre opmærksom på, at du skal køres til et valgsted.

Beslutningen om gratis buskørsel i forbindelse med et landsdækkende valg blev vedtaget af FynBus bestyrelse i forbindelse med Folketingsvalget i 2011, og beslutningen gælder Folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet og Kommunal- og Regionsrådsvalg.

Spørgsmål? Kontakt os

Valgsekretariatet

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 10 34 

Send en mail

Skriv sikkert til os