Generelt om valg

Uanset om du tidligere har stemt i Faaborg-Midtfyn Kommune eller ej, kan du have mange spørgsmål om valg og afstemninger. Her finder du generel information om valg.

Generelt om valg

Fold alle ud

Afstemningssteder

Allested-Vejle 
Allested-Vejle Fritidscenter, Skolevej 1B, 5672 Broby

Brobyværk
Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, 5672 Broby

Nørre Broby
Nørre Broby Forsamlingshus Verningevej 11, 5672 Broby

Vester Hæsinge
Vester Hæsinge X-huset, Birkevej 15, 5672 Broby

Avernakø  
Avernakø Forsamlingshus, Hovedvejen 27, 5600 Faaborg

Faaborg   
Forum Faaborg - Hal 2, Sundvænget 8, 5600 Faaborg

Horne 
Horne Forsamlingshus, Hornelandevej 33, 5600 Faaborg

Korinth
Korinth Kulturhus, Vinkelvej 6A, 5600 Faaborg

Lyø 
Damgården, Lyø Bygade 26, 5601 Lyø

Svanninge
Svanninge Sognegård, Kirkegyden 3, 5642 Millinge

Vester Aaby
Bøgebjerghallen, Bøgebjergvej 11, V. Aaby, 5600 Faaborg

Espe 
Espe Forsamlingshus, Lydinge Mølle Vej 8, 5750 Ringe

Hillerslev
Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1A, 5750 Ringe

Ringe
Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe

Søllinge
Søllinge Forsamlingshus, Sdr. Højrupvejen 104A, 5750 Ringe

Gislev
Gislev Forsamlingshus, Faaborgvej 31, 5854 Gislev

Kværndrup
Kværndrup Forsamlingshus, Svendborgvej 39, 5772 Kværndrup

Ryslinge
Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge

Nr. Lyndelse
Carl Nielsen Hallen, Lumbyvej 62, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

Ferritslev
Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916A, 5863 Ferritslev

Årslev

Årslev Hallen, Bøgehøjvej 2, 5792 Årslev

 

Hjælpemidler på afstemningssteder

På alle kommunens afstemningssteder stilles følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét af stemmerummene:

  • Sort filtpen, der gør afkrydsningen tydeligere
  • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen
  • LED-lampe, som giver en bedre belysning
  • Overlægsplade med punktskrift

Afstemningsstedet i Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg: 

  • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og med fri benplads, så kørestolsbrugere kan stemme ved bordet.
  • CCTV, der kan forstørre stemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast. 

Såfremt man som vælger ikke er tilknyttet afstemningsstedet i Idrætscenter Midtfyn eller Forum Faaborg, men har et handicap eller manglende førlighed der bevirker, at man har behov for at benytte hjælpemidlerne, der stilles til rådighed på afstemningsstederne i Faaborg og Ringe, kan vælgeren ansøge om at flytte afstemningssted. Ansøgning herom skal ske til Borgerservice på en særskilt blanket. 

Afstemningsstedet kan ændres p.g.a. vælgerens handicap eller nedsat førlighed.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for - efter ansøgning til bopælskommunen - at blive overført til et andet afstemningssted i kommunen end det, de er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgningsskema fås hos Borgerservice i Ringe og Faaborg, tlf. 72530530 og skal afleveres til Borgerservice senest kl. 12.00 8 dage før valgdagen. 

Ansøgning skal indgives forud for hvert valg og kan tidligst indgives, når valget er udskrevet eller 4 uger før valgdagen.

Partistøtte

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste Kommunalvalg, kan søge om økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen. Der kan søges én gang om året.

Kandidatlisten skal have fået mindst 100 stemmer. Kandidatlister, der ikke har opnået 100 stemmer, men som har indgået listeforbund, kan få partistøtte, hvis listeforbundet har fået mindst 100 stemmer. Støttebeløb på grundlag af kommunalbestyrelsesvalget i 2021, udgør pr. stemme 7,75 kr. for 2022. 

Hvis kandidatlisten gerne vil modtage dette tilskud i 2022, skal ansøgning sammen med det senest godkendte regnskab for året før samt erklæring sendes til kommunen inden udgangen af 2022 og tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2022. Se orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven

Ansøgningsskema samt Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater kan findes hos lndenrigs- og boligministeriet.

Udbetaling af partistøtte til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, er fremover betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt det senest godkendte regnskab samt en erklæring med oplysning om følgende:

  1. den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidatlisten,
  2. den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme tilskudsyder, samt
  3. den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Social- og Indenrigsministeriet.

Offentliggørelse af modtagne erklæringer om modtagne private og anonyme bidrag

Efter lov om partistøtte samt partiregnskabsloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister. 

Valgkort

Faaborg-Midtfyn Kommune sender et vælgerbrev med et personligt valgkort med posten til alle personer i kommunen, der er på valglisten til det pågældende valg.

Du kan forvente at modtage valgkortet i ugen op til valget.

Valgkortet skal afrives i perforeringen forinden fremmøde på afstemningsstedet

På dit valgkort kan du se, hvilket afstemningssted du på valgdagen skal stemme på.

På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du vil blive spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du opgiver din fødselsdato til valgstyreren.

Har du ikke modtaget et valgkort eller er der fejl på valgkortet?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden valget, eller hvis der er fejl på valgkortet, bedes du henvende dig i Borgerservice på telefon 72 53 05 30 for at få fejlen rettet. Kan fejlen ikke nå at blive rettet, skal du medbringe legitimation, når du skal stemme - så klarer vi det på afstemningsstedet. 

Er valgkortet blevet væk?

Hvis dit valgkort er blevet væk, kan du få udskrevet et nyt på afstemningsstedet. Du skal dokumentere, hvem du er med sundhedskort, kørekort, pas eller lignende. Du må regne med en kort ventetid.

Er du flyttet?

Hvis du er flyttet kort før valget, skal du stemme i den kommune, du er flyttet fra eller brevstemme. Skæringsdatoerne kan du få oplyst hos Borgerservice. 

Har du brevstemt, men får alligevel valgkort?

Hvis du har brevstemt, får du alligevel tilsendt valgkort. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.

Du kan selvfølgelig kun stemme én gang, og det er den afgivne brevstemme, der tæller.

Valgresultater

Officielle Valgsider

Kontakt

Valgsekretariatet

Tina Bernsdorf Jungfeldt

Telefon: 72 53 10 34

valg@fmk.dk 

Borgerservice

Telefon: 72 53 05 30