Valg til Ø-Udvalget

Der skal være valg til Ø-Udvalget den 16. november 2021

Der skal vælges 5 Ø-repræsentanter, fordelt med 2 fra Lyø, 2 fra Avernakø og 1 fra Bjørnø.

Som fastboende på Lyø, Avernakø og Bjørnø, kan du stemme til Ø-udvalget. Du kan kun stemme på en kandidat, der stiller op på den ø, hvor du bor.