Selvbetjening

Familie, børn og unge

Fold alle ud

Familieydelser

Digital pladsanvisning

Tilskud til privatpasning

SFO/SFO 2 - ind- og udmeldelse

Skoleindskrivning

Ledsageordning til børn og unge i alderen 12-18 år

Underretning for borgere - når du er bekymret for et barn

Underretning for samarbejdspartnere - når du er bekymret for et barn

Merudgiftsydelse, § 41

Tabt arbejdsfortjeneste, § 42

Vielse/ægteskab

Anmeld socialt bedrageri

Hjemmetræning

Flytte, bo og bygge

Fold alle ud

Meld flytning inden for Danmark

Meld flytning til udlandet

Ansøg om navne- eller adressebeskyttelse

Adresseoplysning

Undgå adresserede reklamer (Robinsonlisten)

Søg om boligstøtte

Søg om lån til beboerindskud

Flexbolig

Byggesager

Forurenende aktivitet ved byggeri

Jordvarmeanlæg

Olietanke m.v.

Hegnsyn

Landzonetilladelse

Jordflytning

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat

Pulje til landsbyfornyelse

Rotter

Hjælpemidler

Fold alle ud

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Post til døren

Genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder

Boligindretning

Kommunikationshjælpemidler

Høretekniske hjælpemidler

Synshjælpemidler

Handicapbil

Ledsagerordning

Borgere med handicap

Fold alle ud

Arbejdsgivererklæring

Ansøgning om pasning af nærtstående med handicap

Ansøgning om merudgiftsydelse

Find registrerede tilgængelige steder i kommunen

Job og ledighed

Fold alle ud

Løntilskud

Virksomhedspraktik

Befordringsgodtgørelse for borgere i aktivering

Tilskud til voksenlærlinge

Jobrotation

Mentorordning

Kontanthjælp

Mit sygefravær

Refusion af sygedagpenge og fraværssamtaler

Ledighedsydelse under ferie

Anmodning om lønrefusion under jobafklaring

Kultur og fritid

Fold alle ud

Book tid i en hal

Erklæring om indhentelse af børneattest

Tilskud til sociale aktiviteter

Natur og landskab

Fold alle ud

Ansøgning om bade- og bådebro

Ansøgning om brug af grønne områder

Miljø, industri og landbrug

Fold alle ud

Bygge- og anlægsaffald

Anmeld asbestholdigt bygge- og anlægsaffald

Farligt erhvervsaffald

Erhvervsaffald på genbrugsstationer

Fritagelse for gebyrer på erhvervsaffald

Fritagelse benyttelsespligt farligt affald

Midlertidig forurenende aktivitet

Landbrug

Industri

Autoværksted

Spildevandsanlæg

Faskine

Afdragsordning for etablering af kloak og egen forbedret spildevandsrensning

Jordflytning

Klageskemaer

Sløjfning af brønd eller boring

Seniorer og pensionister

Fold alle ud

Søg om pension og tillæg

Ansøg om plejebolig

Ansøg om ældrebolig

Ansøg om seniorjob

Sundhed og sygdom

Fold alle ud

Bestil nyt gult sundhedskort

Bestil nyt blåt sundhedskort

Vælg ny læge

Skift sygesikringsgruppe

Søg om begravelseshjælp

Plejevederlag efter servicelovens § 119

Befordring til lægekørsel §§ 170 og 173

Trafik, transport og veje

Fold alle ud

Giv et praj

Anmeld fejl på gadelys

Ansøg om dispensation til kørsel og parkering i gågader

Kommunen

Fold alle ud

Ansøg om puljer og tilskud

Se om du har gæld til kommunen

En lille vejledning

Vores selvbetjeningsløsninger er inddelt i kategorier.

Fx finder du alle de selvbetjenings- løsninger, der relaterer til det at være en børnefamilie under kategorien "Familie, børn og unge".

Lidt længere nede på siden finder du bl.a. også kategorier som "Kultur og fritid", "Miljø, industri og landbrug" og "Sundhed og sygdom".

Ved du ikke, hvor du skal lede?

Hvis du er i tvivl om, hvilken selvbetjeningsløsning du skal anvende, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt og åbningstider

Log på borger.dk

Har du problemer med at logge på?

Læs om browserkrav og tilgængelighed på borger.dk