Merudgiftsydelse § 41

Forsørger du et barn under 18 år med en funktionsnedsættelse eller alvorlig lidelse kan du få dækket nødvendige merudgifter.

Hvem kan søge om dækning af merudgifter?

I kan søge om at få dækket merudgifter, hvis barnet eller den unge har:

  • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • indgribende, kronisk eller langvarig lidelse

At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets eller den unges daglige liv.

I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet eller den unge bliver forsørget i hjemmet.

Hvilke betingelser er der for at modtage dækning af merudgifter

Merudgifterne skal:

  • være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse
  • sandsynliggøres
  • pr. år være på mindst 5.044 kr. (2020)

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

I kan som familie til et barn med handicap fx. have merudgifter til:

  • medicin
  • beklædning
  • ekstra vask
  • befordring

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. medudgifter er du velkommen til at kontakte:

Mie V. Rasmussen
Telefon 72 53 31 41