Merudgiftsydelse § 41

Kommunen skal dække nødvendige udgifter til børn og unge under 18 år med et indgribende handicap eller en kronisk eller langvarig sygdom.

Hvem kan søge om dækning af merudgifter?

I kan søge om at få dækket merudgifter, hvis barnet eller den unge har:

  • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

Merudgifterne skal...

  • være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.
  • sandsynliggøres eller dokumenteres.
  • pr. år være på mindst 4.752 kr. (2017).

Kontakt vedr. merudgifter § 41

Hvis du har spørgsmål vedr. medudgifter er du velkommen til at kontakte:

Marlene Aalbæk
Telefon 72 53 38 67
Mail maalb@fmk.dk