Skoleindskrivning

Digital indskrivning

Den digitale indskrivning er lukket. Den åbner igen midt i november 2020.

Ikke-digital indskrivning

Uden for den digitale indskrivningsperiode skal du henvende dig til den skole, hvor dit barn skal gå, for at få barnet skrevet op.

Skoleudsættelse

Hvis du ønsker skoleudsættelse til dit barn, kan du ansøge herom jf. retningslinjer om udsat skolestart.