Tabt arbejds-fortjeneste § 42

Kommunen kan dække tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge under 18 år med et handicap eller en langvarig sygdom.

Hvem kan søge om tabt arbejdsfortjeneste?

I kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet eller den unge har:

  • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets eller den unges daglige liv

Det er en betingelse at du som forælder passer dit eget barn eller ung.

Du kan også søge om tabt arbejdsfortjeneste, når du ledsager dit barn eller ung til undersøgelser og behandlinger.

Hvilke betingelser er der for at modtage tabt arbejdsfortjeneste?

For at kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste skal du som forælder:

  • Helt eller delvist være holdt op med din beskæftigelse for at passe barnet eller den unge i hjemmet.
  • Indtægtstabet skal være dokumenteret.
  • Have et indtægtstab ved at passe barnet eller den unge i hjemmet.

    • Man kan både som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende have et indtægtstab. Der vil dog kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, selvom ansøgeren på ansøgningstidspunktet endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed ikke har et indtægtstab.

Kontakt vedr. tabt arbejdsfortjeneste § 42

Hvis du har spørgsmål vedr. tabt arbejdsfortjeneste er du velkommen til at kontakte:

Marlene Aalbæk
Telefon 72 53 38 67
Mail maalb@fmk.dk