Hegnsyn

Et hegnsyn afholdes for at løse tvister mellem naboer vedrørende deres fælles hegn. I første omgang bør naboer selv prøve at lave en aftale om det hegn, de er uenige om.

Hvis parterne ikke kan blive enige, skal den part der ønsker at klage sende en skriftlig anmodning om afholdelse af et hegnsyn.

Vejledning til begæring om hegnsyn

Selvbetjening

Ansøg om hegnsyn

Ansøgningen sendes til:

Hegnsynssekretær
Michael Forsberg Rod
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 86 72

Telefontider
Mandag kl. 10-12
Tirsdag kl. 10-12
Onsdag  Lukket
Torsdag kl. 15-17
Fredag kl. 10-12

Ansøgningen skal indeholde oplysning om klager og modpart, oplysninger om tvisten og hvad klager ønsker at opnå. Det er vigtigt, at parterne er opmærksomme på, at de selv skal oplyse om alle fakta i sagen, da hegnsynet neutralt skal tage stilling til sagen.

Kan der under hegnsynet ikke opnås forlig, så træffer hegnsynet en afgørelse i form af en kendelse. Denne kendelse kan inden 4 uger indbringes for domstolene. I Faaborg-Midtfyn Kommune er det Retten i Svendborg, Tinghusgade 43, 5700 Svendborg.

Samtidig med et forlig eller kendelse bliver der taget stilling til, hvem der skal betale vederlaget på 1.932 kr. for et hegnsyn. Ved en kendelse er det som regel parten, der taber sagen, som skal betale omkostningerne. Ved et forlig deles omkostningerne normalt ligeligt mellem parterne.