Jordvarmeanlæg

Husk at vedlægge et kortbilag over placeringen af jordslangerne på din ejendom. Du kan benytte dig af KortInfo til at udskrive et grundkort. I KortInfo kan du klikke på kikkert-ikonet for at søge efter en adresse.

Bekendtgørelse

Læs evt. Miljøministeriets bekendtgørelse om etablering af jordvarmeanlæg for information om gældende regler på området.

Øvrige regler

Hvis du samtidig skal opføre en ny bebyggelse, bygge til en eksisterende bebyggelse eller ændre i en bygnings anvendelse, skal du være opmærksom på, at jordvarmetilladelsen ikke fritager dig fra indhentning af byggetilladelse eller andre relevante tilladelser i forbindelse med jordvarmeanlægget.

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder bl.a., at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske. Du skal meddele Faaborg-Midtfyn Kommune, at jordvarmeanlægget sløjfes.