Olietanke m.v.

Relevante oplysninger

Miljøstyrelsen har svar på mange af de almindelige spørgsmål, som vi får om olietanke på følgende sider:

Tips om villaolietanke

Miljøregler for olietanke (uddybende)

Det er kommunen, som fører tilsyn med Olietankbekendtgørelsen. Så hvis du ikke fandt svar på dine spørgsmål på Miljøstyrelsens sider, så kontakt Faaborg-Midtfyn Kommunes Miljøafdeling på telefon 72 53 21 40 eller mail teknik@fmk.dk

Etablering

Melding om etablering af olietanke skal ske digitalt:

Anmeldelse af olietanke

Olietanke skal meldes til kommunen 4 uger før de etableres. Dog kun 14 dage for små olietanke (under 6.000 liter).

Selvbetjening

Sløjfning af olietank

Specielt for plasttanke

Olietanke af plast skal installeres brandsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis du planlægger at etablere en olietank af plast, bør du læse Beredskabsstyrelsens vejledning:

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

BBR

Det er grundejerens egen pligt at sikre, at olietanke er registreret korrekt i BBR. Har du ændringer til BBR, kan du benytte følgende selvbetjeningsløsning:

Lempelser

I særlige tilfælde kan vi tillade lempelser af visse krav (herunder krav om afstand til drikkevandsindvindinger).

Kontakt Kaare Dantoft på mail eller telefon 72 53 21 53, hvis du vil høre mere om mulighederne.