Høretekniske hjælpemidler

Teleslynge, signalanlæg mm. kan udlånes af kommunen. Fagkonsulenter i Hørerådgivningen, CKV i Odense laver undersøgelse og afprøvning af hjælpemidler.

Hvem kan søge om et høreteknisk hjælpemiddel?

Hvis du er over 18 år og har en hørenedsættelse, som giver dig væsentlige problemer i dagligdagen, og dit høreapparat ikke afhjælper det tilstrækkeligt, kan du søge om lån af høretekniske hjælpemidler ved de sagsbehandlende terapeuter.

Selvbetjening

Ansøgningsblanket

Henvend dig til Hørerådgivningen hos CKV i Odense

Du kan henvende dig direkte hos Hørerådgivningen i Odense for råd og vejledning. Hørekonsulenten kan,hjælpe dig med at søge ved kommunen.

Telefon 99 44 34 00 mandag – fredag klokken 9 – 12

Hørepædagogen træffes mandag, onsdag og torsdag klokken 9 – 11.00

Kommunen har indgået aftale med CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi), som Hørerådgivningen er en del af.
Hørerådgivningen undersøger, afprøver, rådgiver og vejleder om høretekniske hjælpemidler.

Hvem bevilger høretekniske hjælpemidler?

Høreafdelingen fungerer som faglige konsulenter, men det er de sagsbehandlende terapeuter i kommunen, som afgør, om du er berettiget til et høreteknisk hjælpemiddel som udlån fra kommunen.

Hvordan gives hjælpen?

Hjælpemidler gives som udlån.

Hvor søger jeg til mit barn?

Vil du søge om høretekniske hjælpemidler til dit barn, skal du kontakte Tale/hørekonsulenter i:

Opvækst og Læring

Problemer med høreapparatet?

Hørekonsulent fra CKV HØRE træffes følgende steder:

Faaborg:
Pegasus, Pugesøvej 22
2. og 4. mandag i måneden kl 13.00 - 14.00

Ringe:
Jobcenteret, Lindevej 5
1. og 3. mandag i måneden kl. 13 - 14.00

På disse træffesteder kan du møde op uden tidsbestilling og tale med en hørekonsulent fra Hørerådgivningen

Hvor henvender jeg mig når hjælpemidlet skal repareres?

Du skal kontakte Hjælpemiddeldepotet, hvis dit høretekniske hjælpemiddel ikke fungerer. Teknikerne vil vurdere, om dit hjælpemiddel kan repareres, eller om det skal udskiftes. 

Høreapparater og batterier

Regionen tager sig af ansøgninger om høreapparater.

Se hjemmesiden vedr. ansøgning om tilskud og information

Du skal selv bestille dine batterier til høreapparat direkte ved Oticon.
Batterierne vil blive leveret i postkassen af Bladkompagniet.

Du kan

  • Ringe til Oticons batteribestilling på telefon tlf. 39 17 74 44
  • Bestille batterier via Oticons hjemmeside

Kontakt

Myndighed Sundhed, Ældre og Social

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Myndighed