Synshjælpemidler

Lup, talende ur mm. kan udlånes af kommunen.

Hvem kan låne et synshjælpemiddel?

Voksne og børn med en varig øjenlidelse, der ser mindre end 6/18 målt på det bedste øje med den bedste optik eller borgere, som har et synsfelt, der er mindre end 20 grader.

Selvbetjening

Ansøgningsblanket

Henvendelse, hvis du er under 18 år

Har du spørgsmål om - eller ønsker du at søge om synshjælpemidler, kan du kontakte Synsrådgivningen, CKV SYN i Odense, Heden 11.

Telefon 99 44 34 00, hverdage klokken 9-12

Personlig henvendelse efter aftale.

På børne- og unge-området (0-18 år) har Kommunen indgået aftale med CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi) - hvor Synsrådgivningen hører under.

Synsrådgivningen undersøger, afprøver, rådgiver og vejleder om synshjælpemidler.

Henvendelse, hvis du er over 18 år

Voksne skal henvende sig til kommunens Tale-, Høre- og Synsteam.

Telefon: 72 53 82 02, tirsdag og torsdag kl. 13-14.

Ved henvendelse og opstart af en ny sag, skal der inden Synsteamet går i gang med udredningen, foreligge en øjenlægejournal som der må indhentes oplysninger i.

Nogle opgaver vil blive løst i samarbejde med leverandører i og udenfor kommunen.

Hvordan gives hjælpen?

Synshjælpemidler gives som udlån og leveres enten fra Hjælpemiddeldepotet eller fra Synsrådgivningen.

Har du spørgsmål til din sag?

Har du spørgsmål til din ansøgning og sag om synshjælpemidler, er du velkommen til at kontakte os.

Tilskud til briller?

Tilskud til briller og kontaktlinser til både børn og voksne søges på Borgerservice, Team Folkeregister.

Borgerservice Team Folkeregister telefon 72 53 15 60.

Kontakt

Synskonsulenten

Faaborgvej 19
5854 Gislev

Telefon: 72 53 82 02
Tirsdage og torsdage kl 13 - 14

Send sikker post til Synsteam

Mail: syn@fmk.dk
(du må ikke sende personfølsomme data til denne mail)