Befordringsgodtgørelse for borgere i aktivering

Er du i et aktivt tilbud bevilliget af jobcenteret kan du evt. få dækket dine transportudgifter helt eller delvist.

Hvis du deltager i et aktivt tilbud bevilliget af jobcenteret, har du muligvis ret til helt eller delvist at få dækket dine transportudgifter.