Refusion af sygedagpenge og fraværssamtaler

Refusion af sygedagpenge samt fraværssamtaler

Virksomheder, selvstændige og a-kasser kan her let og hurtigt anmelde sygefravær og anmode om refusion af sygedagpenge samt indberette sygefraværssamtaler.

Husk, at du skal anmelde sygefraværet til kommunen senest 5 uger efter 1. sygedag, hvis sygefraværet er over 30 dage.

Ansøgning om refusion indkommet senere end 5 uger fra 1. sygedag medfører afslag på refusion.