Anmeld farligt erhvervsaffald

Anmeldelsespligt

Virksomheder, som frembringer farligt affald bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til kommunen.

Selvbetjening

Anmeld farligt affald

Kommunen har pligt til at etablere en indsamlings- eller anvisningsordning for farligt affald. Ordningen for farligt affald kan ses i erhvervsaffaldsregulativet og administreres af Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia, tlf. 76 20 13 00.

Farligt affald er affald, som er opført og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 3 til bekendtgørelsen.
Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 3 til bekendtgørelsen.

Hvis der sker væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden indsende en ny anmeldelse.

Virksomheder, som frembringer farligt affald, har pligt til at benytte kommunens ordning.