Bygge- og anlægsaffald

Mere viden

Fold alle ud

Hvad er byggeaffald?

Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Hvornår skal byggeaffald anmeldes?

Alt bygge- og anlægsaffald, hvor der fremkommer over 1 tons affald eller over 10 m2 fra en bygning eller anlæg, skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før det produceres, uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, deponeringsegnet osv.

Screening for PCB

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB. Screeningen foretages sammen med anmeldelsen af byggeaffaldet.

Genbrug af byggeaffald


  • En del af bygge- og anlægsaffald må efter forarbejdning genbruges uden tilladelse som erstatning for primære råstoffer.
  • En del af bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som de har været brugt til hidtil.
  • Al bygge- og anlægsaffald skal sorteres på stedet (ved kilden).
  • Bygge- og anlægsaffald skal bortskaffes som anført i kommunens regulativ for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.

 

 

Asbestholdigt byggeaffald

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen og bortskaffes som anført i kommunens regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Vejledning om sortering af byggeaffald