Fritagelse for gebyrer på erhvervsaffald

Mindre virksomheder uden affaldsproduktion, kan ansøge om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr.

I Affaldsbekendtgørelsen findes reglerne for gebyrer og fritagelse herfor for virksomheder. Der er forskellige muligheder for fritagelse for administrationsgebyret.

Alle virksomheder, som skal fritages ifølge loven, er frasorteret inden opkrævning udsendes.

Hvis virksomheden har fået en opkrævning på administrationsgebyr og ikke mener sig berettiget, kan der søges om fritagelse, såfremt virksomheden opfylder en af nedenstående muligheder:

  1. Virksomhedens årlige momsomsætning eller lønsum for 2016 er under 300.000 kr. Dokumentation i form af kopi af årsregnskab, momsregnskab eller regnskab for lønsumsafgift.
  2. Virksomheden har ingen affaldsproduktion. Dokumentation i form af en fyldestgørende beskrivelse af virksomhedens drift.

Ansøgning

Ved ansøgning skal oplyses CVR-nummer og den krævede dokumentation skal vedlægges.

Der skal ansøges direkte på VIRK 

Hvis der er spørgsmål angående ansøgning om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyrer, kan Dorthe Jørstad, Faaborg-Midtfyn Kommune kontaktes på mail dojoe@fmk.dk  eller telefon 72 53 21 36.