Fritagelse fra benyttelsespligt for farligt affald

Virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune kan ansøge kommunen om fritagelse fra benyttelsespligt for farligt affald.

Ansøgning om fritagelse fra benyttelsespligt for farligt affald

Virksomheden skal godtgøre, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning.  

Egen foranstaltning betyder, at virksomheden har det fulde ansvar for bortskaffelsen af det farlige affald, indtil det er leveret til et miljøgodkendt behandlingsanlæg. 

Virksomheden skal ved ansøgning medsende kopi af virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, eller medsende dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.
 

Fritagelsen gælder så længe virksomhedens aftale med miljøgodkendte anlæg løber, eller så længe virksomheden selv råder over et anlæg. 

Ved ansøgning skal skemaet udfyldes og sendes sammen med dokumentation til teknik@fmk.dk eller:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Miljøafdelingen
Mellemgade 15
5600 Faaborg