Ansøg om ældrebolig

Her kan du ansøge om en ældrebolig

Hvad er en ældrebolig?

Formålet med en ældrebolig er at:

  • Understøtte dig i at bevare din livskvalitet og værdighed.
  • Sikre egnede botilbud til ældre og voksne personer med handicap.

En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Hvem kan få en ældrebolig?

Du kan godkendes til en ældrebolig når:

  • Du på grund af fysisk funktionsnedsættelse har et varigt behov for en bolig, der er særlig indrettet.
  • Du bliver væsentlig mere selvhjulpen i forhold til praktiske opgaver eks. indkøb, tøjvask eller rengøring.
  • Du bliver væsentlig mere selvhjulpen i forhold til personlig pleje.
  • Du har særlige individuelle psykiske eller sociale behov.

Afgørelsen om ældrebolig træffes af boligvisitationsudvalget i Fagcenter Sundhed og Omsorg:

  • Ud fra lovgivningen.
  • En konkret individuel vurdering af din samlede situation.
  • Kommunens serviceniveau.

Ansøgning om ældrebolig

Benyt det røde link "Selvbetjening - Ansøgning om ældrebolig" og send digitalt. Du kan også printe ansøgningsskemaet, udfylde og sende eller aflevere her:

Center Sundhed og Omsorg
Faaborgvej 19
5854 Gislev

Når boligadministrator har modtaget din ansøgning, vil du få besøg af en visitator, der i samarbejde med dig afdækker dit funktionsniveau. Du er velkommen til at invitere familie eller andre med til samtalen.

Skriftlig afgørelse

Du vil modtage en skriftlig afgørelse senest 4 uger efter visitationsbesøget.

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 50 58

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 – 13

Send sikker post til Rådgivning og Visitation