Ansøg om plejebolig

Formålet med en plejebolig er at:

  • Understøtte dig i at bevare din livskvalitet og værdighed.
  • Sikre egnede botilbud til ældre og personer med handicap.

En plejebolig er en ældre– og handicapvenlig bolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner og personale.

Hvem kan få en plejebolig?

Du kan godkendes til en plejebolig hvis:

  • Du på grund af varigt svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende eller fuldstændig personassistance.
  • Du har behov for et beskyttet miljø, der ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig.

Afgørelsen om plejebolig træffes af visitationsudvalget i Fagcenter Sundhed og Omsorg ud fra:

  • Lovgivningen.
  • En konkret individuel vurdering af din samlede situation.
  • Kommunens serviceniveau.

Selvbetjening

Ansøg om plejebolig

Du kan udfylde skemaet og printe det ud. Når du udfylder årsag til ansøgningen, skal du være opmærksom på, at teksten automatisk tilpasser sig feltet, mens du skriver. 

Når vi har modtaget din ansøgning om plejebolig

Når boligadministrator har modtaget din ansøgning, vil du få besøg af en visitator, der i samarbejde med dig afdækker dit funktionsniveau. Du er velkommen til at invitere familie eller andre med til samtalen.

Skriftlig afgørelse

Du vil modtage en skriftlig afgørelse senest 4 uger efter visitationsbesøget.

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 50 58

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 – 13

Send sikker post til Rådgivning og Visitation