Ansøg om plejebolig

Ansøg om plejebolig, plejebolig, ansøgning til plejebolig.

Hvad er en plejebolig

En plejebolig er en ældre– og handicapvenlig bolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner og personale.

Formålet med en plejebolig er at:

  • Understøtte dig i at bevare din livskvalitet og værdighed.
  • Sikre egnede botilbud til ældre og personer med handicap.

Hvem kan få en plejebolig?

Du kan godkendes til en plejebolig hvis:

  • Du på grund af varigt svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende eller fuldstændig personassistance.
  • Du har behov for et beskyttet miljø, der ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig.

Hvem træffer afgørelsen?

Afgørelsen om plejebolig træffes af boligvisitationsudvalget i Center Sundhed og Omsorg:

  • Ud fra lovgivningen
  • En konkret individuel vurdering af din samlede situation
  • Kommunens serviceniveau

Sagsbehandlingstid er op til 4 uger og du vil modtage en skriftlig afgørelse.

Ansøgning om plejebolig

Du kan søge enten digitalt eller ved at printe blanket og sende til:

Center Sundhed og Omsorg
Faaborgvej 19
5854 Gislev

Bemærk at sort postkasse står ud mod Faaborgvej med navn: Sundhed og Omsorg

 

 

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 50 58

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 – 13

Send sikker post til Rådgivning og Visitation