OBS Dit pas kan være ugyldigt

Hvis du har bestilt nyt pas i perioden fra den 17. februar til og med den 24. marts, kan det mangle dit fingeraftryk.

Du kan ikke selv se om fingeraftrykket mangler, da det er gemt i en microchip i passet.

Der er den 27. marts sendt brev til alle berørte borgere. Du skal henvende dig personligt i Borgerservice hurtigst muligt og bestille et nyt gebyrfrit pas. Borgerservice vil hjælpe dig på bedst mulig måde.

KL har etableret en hotline for dem, der er i tvivl, om deres pas er gyldigt. Se mere her

Du er også velkommen til at kontakte Borgerservice på tlf. 72 53 15 60 eller mail til team-folkeregister@fmk.dk