Fritagelse fra Digital Post

Digital Post fritagelse

Den 1. november udløber den midlertidige fritagelse fra Digital Post.

Hvis du har en midlertidig fritagelse, har du i august måned modtaget et papir-brev med oplysning om, at du skal henvende dig i Borgerservice, hvis din fritagelse skal forlænges.

Borgere med permanent fritagelse har ikke fået et brev og skal derfor ikke henvende sig. En permanent fritagelse er permanent.

Størstedelen af de fritagelser, som Borgerservice her i Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemført, er permanente fritagelser.