Folkepension

Udbetaling Danmark varetager opgaven med folkepension og udbetaling af førtidspension. Det er kommunen, der bevilger dig førtidspension.

Du skal selv søge folkepension. Det kan du gøre, når der er et halvt år, til du når folkepensionsalderen.

Hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003 har du mulighed for at søge helbredstillæg.

Om du er berettiget, afhænger af om du har indtægter udover din sociale pension og af størrelsen af din likvide formue.

Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Du kan også have ret til udvidet helbredstillæg til tandprotese, briller og fodpleje. Når det drejer sig om udvidet helbredstillæg skal du søge om det inden du bestiller eller får udført behandlingen.

Du må først bestille eller få udført behandlingen, når du har fået en bevilling.

 

Søg tillæg til pensionen

Luk alle
Åben alle

Prisaftale på briller

Fra den 01. januar 2024 har Faaborg-Midtfyn Kommune indgået prisaftale på briller:

 • Louis Nielsen, Kongensgade
 • Louis Nielsen, Odense - Bilka
 • Louis Nielsen, Middelfart
 • Louis Nielsen, Svendborg
 • Louis Nielsen, Faaborg
 • Louis Nielsen, Odense - Rosengårdscentret

Prisaftalen er gældende indtil 31. december 2027.

Stel inklusiv enkeltstyrke glas kr. 195 kr.

Stel inklusiv bifokale glas kr. 495 kr.

Brilleglas monteret i eget stel  97,50 kr.

Du har frit leverandørvalg, selvom Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået en prisaftale. Ved prisforskel skal du selv betale for denne.

Prisaftale tandproteser

Fra den 1. januar 2011 har Faaborg-Midtfyn Kommune indgået prisaftale på tandproteser:

 • Kristian Flor Johansen, Hjallelsesvej 26, 5000 Odense C.,
  telefon 66 12 65 25
 • Morten Christensen, Skibhusvej 67, 5000 Odense C.,
  telefon 66 11 30 85
 • Ulla Funder, Grønnegade 30-32 1 tv., 5100 Odense C.,
  telefon 66 14 00 43
 • Joan Kongstad Dideriksen, Valdemarsgade 40, 5700 Svendborg,
  telefon 62 21 09 77
 • Tandproteseklinikken, Skippergade 3, 5800 Nyborg,
  telefon 65 31 11 16
 • John Holst Nielsen, Sct. Nicolaigade 4, 5700 Svendborg,
  telefon 62 21 11 44
 • Klinisk Tandtekniker Lise Alfi, Sundhedscentret, Odensevej 29A, 5610 Assens,
  telefon 64 71 41 41
 • Tandprotetikeren Odense M., Tagtækkervej 8, 5230 Odense M.,
  telefon 66 13 64 67
 • Tandprotetikeren Odense C., Torvegade  1, 5000 Odense C.,
  telefon 66 13 64 66
 • Tandprotetikeren Svendborg, Havnepladsen 3B, 5700 Svendborg,
  telefon 62 21 54 03
 • Tandprotetikeren Odense C., Ruggårdsvej 103B, 5000 Odense C.,
  telefon 66 16 91 61
 • Tandprotetikeren Middelfart, Teglgårdsparken 100, 5500 Middelfart,
  telefon 64 41 54 00
 • Tandprotetikeren Assens, Willemoesgade 15B, 5610 Assens,
  telefon 64 74 22 00
 • Tandprotetikeren Aarup, Søndergade 2, 5560 Aarup,
  telefon 64 43 22 00

Prisaftalen er gældende indtil 31. december 2024.

Du har frit leverandørvalg, selvom Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået en prisaftale. Ved eventuelt prisforskel skal du selv betale for denne.

Protesehonorarer

Undersøgelse m.m.  
Supplerende protetisk undersøgelse 181
Kontrolundersøgelse 181
Korrektion/oppolering af protese (jf. §3, stk. 4) 395
Nye proteser  
Delprotese inkl. evt. bøjler 5.833
Stålunitorprotese (monteret) 9.697
Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese 6.153
Helprotesesæt 11.057
Tillæg ved patologiske forandringer m.v. (helproteser) 1.982
Duplikering og rebasering  
Duplikering af protese 2.679
Rebasering af protese 1.945
Midlertidig rebasering 493
Reparation, udvidelse og nødbehandling  
Honorar for behandling 711
Herudover ydes der dækning for dokumenterede labroratorieudgifter.   
Diverse  
Immediattillæg pr. protesedel 2.191
Blødtblivende basis pr. protesedel (hertil kommer evt. duplikering) 1.132
Ikke-allergifremkaldende materiale (hvor lægedokumentation foreligger) 2.378
Indstøbning af cpr.nr. (på kommunens begæring) 495

 

Mediecheck

Som folkepensionist og førtidspensionist (tilkendt før 2003) har du muligvis ret til mediechecken. 

Læs mere om mediechecken på borger.dk

Ældrecheck

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck. Det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler ældrecheck til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke Faaborg-Midtfyn Kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

Varmetillæg

Du kan få varmetillæg, som folkepensionist og som førtidspensionist hvis du er tilkendt førtidspension før 2003.

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Du kan ikke få varmetillæg, hvis din personlige tillægsprocent er 0.

Du kan søge om varmetillæg, uanset om du lejer eller ejer din bolig.

Søg om varmetillæg her

Personligt tillæg

Søg om personligt tillæg her

Søg om personligt tillæg til en pårørende her

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller er tilkendt førtidspension før 2003.

Der er ingen faste regler for, hvad der kan søges om. Udgiften skal dog vurderes at være rimelig og nødvendig og du skal ikke have mulighed for selv at afholde udgiften der søges til, af dit rådighedsbeløb og/eller formue. 

Der vil blive foretaget en konkret individuel vurdering af dine økonomiske forhold. I vurderingen vil indgå alle dine og din eventuelle ægtefælles indtægter og formue. I vurderingen vil også indgå dine rimelige og nødvendige udgifter.

Du skal dokumentere dine indtægter, udgifter og formue. Det kan du gøre ved af vedlægge følgende til din ansøgning: 

 • Oversigt fra din bank med aktuelt indestående på alle konti. 
 • Udbetalingsmeddelelser/lønsedler som dokumenterer aktuelle indtægter. 
 • Betalingsserviceoversigter eller opkrævninger som dokumenterer de faste udgifter. 

Hvis der bor andre personer på adressen, er det vigtigt, at du oplyser dette i ansøgningen. 

Hvis du modtager brøkpension, har du mulighed for at søge et personligt tillæg til at dække et eventuelt behov for hjælp. Din brøkpension og hjælpen vil ikke kunne overstige en fuld pension. 

Hvis du har spørgsmål om personligt tillæg skal du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes Borgerservice.

Spørgsmål? Kontakt os

Borgerservice

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 15 61

Skriv sikkert til Borgerservice

Telefontider
Mandag-tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.00

Åbningstider
Mandag 10.00 - 17.00
Tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00

Udbetaling Danmark, Pension

Pension