Græsslåning af rabatter

Græsrabatterne langs kommunens veje slås 2 gange om året, dvs. forår og efterår.

Græsslåning

Græsslåningen langs kommunens veje starter i maj.
Forårsslåningen omfatter rabatarealer indenfor 0,9 m fra kørebanekant.

Græsslåning ved frømarker

Ved rabatslåningen vil der efter anmodning fra ejere eller brugere også blive slået græs ved frømarker i henhold til Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder.

Du bedes kontakte os inden 1. april således slåningen kan indpasses i forårsslåningen.
Hvis du ikke nåede at kontakte kommunen inden 1. april, vil du kunne få slået græsset hvis slåningen ved din mark ikke er overstået. Du sende en e-mail til Vej og Trafik eller ring på 72 53 22 00.

Ønsker du græsslåning ud over 0,9 m

Hvis du er ejer eller bruger af frømarker, som ligger langs en kommunevej og du ønsker slåning udover ovennævnte 0,9 m, kan du sende en e-mail til Vej og Trafik eller ring på 72 53 22 00.

Rabatslåning - efterår

Efterårsslåningen påbegyndes i slutningen af august og omfatter rabatarealet indenfor 0,9 - 1,8 m fra kørebanekant.

Ulige årstal klippes der i en brede på 1,8 m i den sydlige del af kommunen og 0,9 m i den nordlige del af kommunen, året efter modsat.

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os