ADHD/ADD

Vi har et kursus til dig, der ønsker at få en bedre forståelse af din diagnose, og de strategier til at håndtere de udfordringer du møder i hverdagen.

Hvem kan benytte ADHD/ADD- kursus?

ADHD/ADD-kursus er til dig med ADHD/ADD, som har problemer med at håndtere hverdagen, og som er motiveret for at arbejde med dig selv og dine vanskeligheder.

Du får mulighed for at deltage på kurset efter en udredningssamtale, hvor du visiteres til kurset.

 

Hvad er formålet med ADHD/ADD- kursus?

Der arbejdes med:

• at bliver bedre til at forstå ADHD/ADD• at få sat ord på nogle af de frustrationer du oplever
• at lære andre med ADHD/ADD bedre at kende, så I kan udveksle erfaringer
• at kunne prioritere din hverdag med de ressourcer, der er til rådighed (energiforvaltning)
• at tilegne sig strategier, der gør hverdagen lettere
• at tilegne sig strategier, der kan hjælpe i socialt samspil med andre, både med og uden ADHD

 

Hvad består ADHD/ADD-kursus af?

ADHD/ADD-kursus strækker sig maximalt over tre kursusforløb, og borgeren visiteres til ét forløb ad gangen. Der visiteres kun til yderligere kursusforløb, hvis det er relevant. Forløbene kører ofte efter nedenstående plan.

1. forløb afviklet hver uge 12-15 gange á 2 timers varighed
2. forløb afviklet hver 14. dag 10-13 gange á 2 timers varighed
3. hver 2., 3. eller 4. uge max. 8 gange á 2 timers varighed

Alle kursusforløb foregår på små hold med 3-5 deltagere

 

Hvordan tilmeldes jeg ADHD/ADD-kursus?

Yderligere information og ansøgning om deltagelse skal ske ved at kontakte os.

Spørgsmål? Kontakt os

Voksen special- undervisningen

Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte:

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz

Telefon: 72 53 68 96

Mail: vsupost@fmk.dk

 

Send sikkert til VSU via Borger.dk

Send sikkert til VSU via Virk.dk