Kitesurfing

Den sydfynske kyst fra Helnæs til Lundeborg er ideel til kitesurfing. Et yndet spot er farvandet omkring den lille ø Svelmø.

Et mekka for surfere

Farvandet mellem Sydfyn og den lille ø Svelmø er, ved de rigtige vindretninger, ideelt til kitesurfing. Mange tager derfor til Sydfyn for både at kitesurfe og windsurfe. Det lave vand ved kysterne og de gode vindforhold betyder, at nybegyndere har gode vilkår mens de erfarne kan finde udfordringer længere ude.

Parkering og ophold ved Svelmø Landingsplads

Kitesurfere mv. er altid velkomne, men da Svelmø og landingspladsen på Fynssiden er privatejet, skal du udvise visse hensyn.

P-pladsen ligger for enden af Østergyden: Østergyden 45a, 5600 Faaborg.

  • Parkér ALDRIG langs vejen, der skal kunne komme en traktor forbi på alle tider.
  • Parker tæt, så flere har chance for en parkeringsplads.
  • Kør IKKE gennem bommen - heller ikke for at læsse af.
  • Ophold skal ske på græsarealet til venstre og IKKE i nærheden af skuret.
  • Vis generelt stort hensyn på stedet.

På græsarealet ned til kysten er der offentlig adgang til fods og på cykel.

Følg i øvrigt anvisningerne på informationsskiltene.

Pas på fuglene

Vedvarende og kraftig forstyrrelse kan hindre fuglene i et område i at søge føde og i at få deres unger på vingerne. Det går ud over bestanden. Derfor har Kite Boarding Denmark og Dansk Sejlunion opstillet nogle regler for kitesurfing.

  • Hold afstand til strandenge, revler og småøer i yngleperioden fra 1. april til 15. juli. Der kan ligge rugende fugle direkte på strandbredden.
  • Se dig for, før du går ud - hvis større flokke af fugle ligger i området, så prøv at finde et andet sted at gå ud, og undgå derved at skræmme fuglene på vingerne. Ser du større fugleflokke på vandet, bør du vende om, sejle den anden vej eller udenom for ikke at jage dem på vingerne.
  • Hvornår er du for tæt på? Når vadefugle ser mennesker nærme sig deres rede eller unger, forsøger de at bortlede din opmærksomhed ved at flyve skrigende omkring eller ”spille” syge, f.eks. ved at lade som om de har brækket en vinge. I begge tilfælde er du kommet for tæt på og bør forlade området.

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Klima

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os