Ældrerådet

Faaborg-Midtfyn Kommunes Ældreråd har 15 medlemmer, som er direkte valgt af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune over 60 år. Ældrerådet er de ældre borgeres direkte talerør til politikerne.

Om Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Formålet med ældrerådene er bl.a. at de skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Ældrerådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. De ældre skal således have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for deres hverdag. Ældrerådet beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Ældrerådet skal høres

Ældrerådet skal fx høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til ældre, og planer om nedlæggelse af boliger og plejecentre for ældre, om forslag til at iværksætte eller nedlægge aktiviteter for ældre, kommunalbestyrelsens målsætning og serviceinformation på ældreområdet m.v.

Ældrerådets møder

Ældrerådet holder som hovedregel møde den anden torsdag i hver måned. Alle borgere kan henvende sig til ældrerådet. Han man ønsker om at få noget med på ældrerådets møder, skal man blot rette henvendelse til ét at medlemmerne senest 14 dage før et møde.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og Ældre på 72 53 60 30 inden for åbningstiden, så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage.

Læs Ældrerådets dagsordener og referater

 

Læs mere om Ældrerådet

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Ældrerådet

Formand Henning Spangsberg
Broby
Telefon: 40 25 17 91
Mail: ingrid_henning@yahoo.dk


Elsebeth Glasdam
Faaborg
Telefon: 23 74 66 46
Mail: dir@live.dk

Hanne Storm
Faaborg
Telefon: 20 29 34 77
Mail: hannestorm154@gmail.com

Kim Laue Christensen
Faaborg
Telefon: 28 11 56 81
Mail: stonemaker@stofanet.dk

Niels Peter Ellegaard
Faaborg
Telefon: 20 87 93 83
Mail: n.p.ellegaard@mail.tele.dk

Palle Bjerre
Faaborg
Telefon: 21 56 12 60
Mail: pallebjerre@stofanet.dk


Anne D. Appe
Ringe
telefon: 21 72 86 43
Mail: post@anneappe.dk

Annette Jæger Jørgensen
Vantinge
Telefon: 30 91 10 61
Mail: annettejaegerjoergensen@gmail.com


Erik Rahn Jensen
Ryslinge
Telefon: 60 82 17 90
Mail: kerahn@jensen.mail.dk

John Dürr Espersen
Årslev
Telefon: 51 23 24 67
Mail: jde@privat.dk

Ole Bugge
Broby
Telefon: 51 41 93 21
Mail: olebugge@stofanet.dk

Tove Brix-Kjelgaard
Faaborg
Telefon: 24 87 15 23
Mail: tove@tokai.dk

Jørgen Dittmann
Allested-Vejle
Telefon: 60 92 71 88
Mail: j.ditmann@outlook.dk

Else Langæble
Ringe
Telefon: 21 24 20 91
Mail: langaeble@gmail.com

Erik Rasmussen
Gestelev
Telefon: 22 55 94 06

Sekretær Marianne Bang Hjorth
Gislev
Telefon: 72 53 69 62
Mail: mhjor@fmk.dk

 

Referater fra Ældrerådets Dialogmøder

Møde den 16. august 2021

Møde den 16. marts 2022

Har det ikke været muligt at tilgå dokumentets indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og Ældre på 72 53 60 30 inden for åbningstiden, så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage.

Valg til Ældrerådet

Der er valg til ældrerådet hver 4. år, hvor der skal vælge 15 medlemmer. Valget foregår i november og bliver afholdt næste gang i 2025.

Vedtægter, samarbejdsaftale og forretningsorden

Vedtægter revideret september 2022

Samarbejdsaftale 2018-2021

Forretningsorden

Har det ikke været muligt at tilgå dokumentets indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og Ældre på 72 53 60 30 inden for åbningstiden, så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage.

Årsberetninger

Spørgsmål? Kontakt os

Ældrerådet

Marianne Bang Hjorth
Telefon: 72 53 69 62
Mail: mhjor@fmk.dk
Dette er ikke en sikker mailadresse.