Klimaplaner

Klimatilpasningsplan og plan for reduktion af udledning af drivhusgasser er bare nogle af flere klimaplaner.

I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdes der med med flere typer klimaplaner. Dels er kommunen med i DK2020- samarbejdet, hvor der udvikles planer for reduktion af udledning af drivhusgasser, dels arbejdes der med planer for højvandssikring i Faaborg.

Luk alle
Åben alle

DK2020-Klimahandleplan med bilag

Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at indgå i det landsdækkende klimapartnerskab DK2020, som er startet af Kommunernes Landsforening, regionerne og Realdania.

DK2020 tilbyder en gennemarbejdet fælles metode til at udarbejde, vedtage og gennemføre en klimahandle­plan for en kommune som geografisk område.

Kommunalbestyrelsens bud på en klimahandleplan er en invitation til dialog og samarbejde med borgere, virksomheder, institutioner og foreninger, m.fl. om at deltage i omstillingen. Faaborg-Midtfyn Kommune vil påtage sig opgaven med at koordinere og følge op på, hvordan det går med at nå målene.

Klimahandleplan 2023-2050

Klimatilpasningsplan

Faaborg-Midtfyn Kommunes planlægning for klimatilpasning tager udgangspunkt i kommunens  klimatilpasningsplan fra 2015.

Klimatilpasningsplanen fastlægger rammerne for Faaborg-Midtfyn Kommunes indsatser og sikrer grundlaget for en sammenhængende planlægning på området.

Klimatilpasningsplanen handler om at:

  • forebygge oversvømmelser i byer og landsbyer.
  • det undgås, at befolkningen bringes i kontakt med spildevand fra overfyldte kloaker.
  • forebygge oversvømmelser i hele kommunen ved at arbejde for øget nedsivning og tilbageholdelse af overfladevand
  • anskue øgede vandmængder som en ressource til at skabe merværdi i både eksisterende og nyanlagte områder
  • tilpasse klimatilpasningsanlæg til de eksisterende omgivelser
  • arbejde for, at nye områder til byformål planlægges, så konsekvenserne ved ændringer i klimaet begrænses
  • samarbejde med andre kommuner om klimatilpasning

 

Varmeplan

Varmeplanlægningen fastlægger, hvor der er kollektiv varmeforsyning (fjernvarme/naturgas) og forbud mod elvarme.

Agenda 21

Alle kommuner skal have en Agenda 21 strategi. Agenda 21 forpligter alle niveauer i samfundet fra stater til kommuner til at udarbejde handlingsplaner for, hvordan man vil fremme et bæredygtige samfund.

EnergiplanFyn

Energiplan Fyn er Fyns vedvarende energiplan. 9 fynske kommuner samt Fjernvarme Fyn, Energi Fyn og Naturgas Fyn – Nature Energy, har sammen skabt et fælles vidensgrundlag, et fælles verdensbillede og en fælles vilje til handling.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.