Parker og grønne områder

I de kommunale grønne områder finder du gode legepladser, hyggelige gadekær, flotte parker, skønne badestrande, langt græs til insekterne og meget mere.

God adgang til grønne områder i byerne

I Faaborg-Midtfyn Kommune findes mange små og store parker, grønne områder og fantastiske naturområder.

Parker, grønne rum og korridorer i byerne giver gode muligheder for udendørs ophold og gode oplevelser.

Områderne danner ramme om spontane og uorganiserede aktiviteter inden for bevægelse, motion, gode oplevelser, afslapning, tryghed og samvær. Alt sammen til gavn for vores både fysiske og psykiske helbred.

Adgang til bynære rekreative arealer og stier spiller ind, når vi skal vælge, hvor vi vil bo. I en analyse af bosætning på Sydfyn angiver omkring 50%, at nærhed til natur og grønne områder har afgørende betydning for deres valg af bosted.

De grønne områder passes og vedligeholdes primært af Intern Drift, kommunes egen entreprenørafdeling. Der er nøje planer for hvordan de enkelte områder passes, og hvilken standard de skal leve op til. Der er steder hvor bl.a. græsset klippes ofte, og steder hvor græsset får lov til at gro.

Mange steder samarbejder kommunen med blandt andet lokalråd, gadekærs laug, beboerforeninger og lignende foreninger, om vedligehold og udvikling af de lokale grønne områder.

Kommunen deltager altid gerne i dialog om drift og udvikling af de kommunale grønne områder.

Luk alle
Åben alle

Brug af grønne områder

Lån eller lej en plads til et arrangement

Du kan låne eller leje et område til arrangementer med publikumsadgang, der har et kulturelt, sundhedsfremmende eller velgørende formål. Ved kommercielle arrangementer er kommunen forpligtet til at opkræve leje.

Planlægger du et arrangement på en vej, et torv eller en offentlig p-plads skal du henvende dig til Vej og Trafik.

Du kan tidligst søge 6 måneder før og senest 4 uger før arrangementet finder sted.

Ansøgning til lån/leje af grønne områder


Krav om tilladelse fra andre myndigheder

Det er ikke altid nok at have Naturs tilladelse til at bruge området.

Vær opmærksom på, at der i mange tilfælde også skal søges tilladelser hos andre myndigheder for eksempel Byg og Miljø eller Politiet.

Opstiller du telte, scener, tribuner og andre transportable konstruktioner, kræver det måske en byggetilladelse før konstruktionen må opstilles og anvendes.

Du har som arrangør ansvaret for at reglerne for brug af arealer bliver overholdt, og at området afleveres i pæn og opryddet stand.

Hav papirerne med

Når du får tilladelsen skal du huske at opbevare tilladelse og betingelser hos dig under arrangementet. Du skal kunne fremvise papirerne for repræsentanter fra politi, kommune og andre myndigheder.

Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Leje af grønne områder

Leje af cirkuspladsen Faaborg (taksterne er ikke momsbelagt)
For første dag 2.000 kr.
Efterfølgende dage pr. dag 1.000 kr.

 

Leje af dyrskuepladsen Ringe (taksterne er ikke momsbelagt)
For første dag 2.000 kr.
Efterfølgende dage pr. dag 1.000 kr.

 

Leje af havneparken (taksterne er ikke momsbelagt)
For første dag  1.000 kr.
Efterfølgende dage pr. dag 500 kr.

 

Leje af andre pladser  
Første dag 1.000 kr.
Efterfølgende dag pr. dag 500 kr.
   
Alle beløb er excl. oprydning på pladserne  

Pleje af grønne områder

Grønne områder opfylder mange funktioner i lokalområder. Flere steder passes de delvist af lokale beboere sammen med kommunen.

Kvalitetsbeskrivelser beskriver driften. I kommunen har vi mange forskellige store og små grønne områder.

Både vejtræer og beplantninger langs veje og p-pladser, samt små og større parker som f.eks. Klinteparken, Moseparken, Kværndrup Bypark, idrætsanlæggene mv. har betydning for miljøet og oplevelserne i hverdagen.

Områderne er registreret og tegnet ind på kort. Registreringerne fortæller, hvordan driften af det enkelte område foregår. F.eks er græsklipning opdelt i elementer som f.eks. kampbane, sportsplæne, Brugsgræs, græsflade, løgplæne, fælledgræs og naturgræs udtryk for forskellige måder at passe græsarealerne.

Prioriteringen mellem de forskellige typer græs, afhænger af formål og ønsker til området. F.eks. er det vigtigt med en tæt og jævn græsflade, hvor der skal spilles fodbold, eller kroket.

Andre steder er det naturindholdet, biodiversiteten og det lidt mere vilde udtryk, der er vigtigt. Her benyttes elementerne naturgræs, fælledgræs og evt. løgplæne.

I "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder" er de enkelte elementer og deres udtryk, samt det forventede plejeniveau beskrevet. Her kan alle læse, hvordan kommunen vedligeholder området.

Driften udføres af kommunens entreprenørafdeling Intern Drift.

Mange borgere er aktive i drift og udvikling af områderne
Mange lokalråd, gadekærslaug, beboerforeninger og lignende foreninger involverer sig i deres lokale grønne område.

Både gadekær, legepladser, bænke og andet passes af borgere. Det giver god opmærksomhed på områderne, og det giver flere muligheder for at udvikle områder til netop de behov og ønsker lokalområdet har.

I kommunen står afdelingen Natur og Landskab for planlægning og udvikling, og deltager gerne i dialog og udvikling med borgerne om mulighederne og drift af områderne.

For øjeblikket er der fokus på, og mulighed for at renovere og forskønne gadekærene og deres omgivelser.

Parker

I Faaborg finder du to gamle parkanlæg, Klinteparken og Voigts Minde. De ligger i nær gåafstand fra byen, via promenaden Langelinie.

I de mange mindre byer er gadekæret eller legepladsen eksempler på fællesområder, der benyttes lokalt.

Bynære naturområder

I Ringe er området omkring Ringe sø byens største grønne område. Størstedelen af området er et naturpræget område, og her er et rigt fugleliv.

I Kværndrup finder du Mågeparken, et større sammenhængende grønt område med gode opholdsmuligheder, en stor sø og mange frugttræer, alle gamle danske sorter.

I den vestlige del af Faaborg finder du Moseparken, på vej mod Hans Rasmussens Have. Øst for Faaborg ligger det store naturområde med Sundsøen, Prices Have Skoven og Sundbakkerne, hvor du via Øhavsstien kan fortsætte til Svanninge Bjerge og Bakker.

Legepladserne

I mange parker og grønne områder finder du større og mindre legpladser, du er velkommen til at benytte.

Besøg for eksempel legepladsen i Hans Rasmussens Have, der blev indviet i 2019. Her kan hele familien få sved på panden og gode oplevelser i naturskønne omgivelser. På legepladsen er der plantet træer i samarbejde med flere lokale trævenner og ”Plant et Træ”.

Eller besøg en af de andre legepladser som du finder her:

 • Faaborg, Klinteparken - Østerbrogade
 • Brobyværk, legeplads på Åløkkeparken
 • Nr. Broby, legeplads på Vesterågade
 • Nr. Broby, legeplads ved Fritidscenteret på Egeballe
 • Korinth, legeplads i Korinth bypark
 • Korinth, Ved Naturstiens begyndelse på Kaj Lykkesvej
 • Kværndrup, på Mågevej ligger en lille naturlegeplads til mindre børn
 • Espe, legeplads ved Naturstien, Kastanjevej
 • Ringe, Jernalderlegeplads og opholdssted, syd for Ringe Sø

Motionsmødesteder i det fri

I kommunen finder du flere steder fine motionsmødesteder. Her kan du holde dig i form, og samtidig få en god portion frisk luft i naturskønne omgivelser, eventuelt kombineret med en rask gå- eller løbetur.

Du finder Motionsmødestederne her:

 • Sundet Faaborg ved Faaborg Gymnasium, Sundagervej 42, Faaborg
 • Horne, Motionstræfpunktet, v. Skolevej 4, 5600 Faaborg
 • V. Aaby, Den røde tråd på idrætsanlægget, Bøgebjergvej 11, 5600 Faaborg
 • Haastrup, Træningspavillon på Elmevænget
 • Korinth, Fitnessplads ved stationsarealet, Kaj Lykkesvej 4, 5600 Faaborg
 • Nr. Broby, Løbe, motions- og træningsbane, ved Fritidscenteret på Egeballe 2, 5672 Broby
 • Ferritslev, Motionsmødested i Byparken ved Ferritslev fritidshus, Ørbækvej 916a, 5862 Ferritslev Fyn
 • Ryslinge, Byparken ved højskolen, Højskolevej 1, 5856 Ryslinge

Gadekær

Gadekærene er meget forskellige, det samme gælder vedligeholdelsen og deres nuværende funktion. Tidligere havde de en vigtig funktion som for eksempel vandingssted eller branddam. I dag fungerer de flere steder som byens mødested eller byens centrale grønne område.

En række steder står borgerforeninger eller gadekærslav for vedligeholdelsen af gadekærene, i et samarbejde med kommunen.

Har du et forslag og ønske om at gøre noget ved gadekærene i dit område, kan du kontakte lokalrådet i dit område. De ved hvilke planer der er og kan hjælpe med at sætte noget i gang sammen med kommunen.

Natur og biodiversitet

De kommunale grønne arealer drives så naturnært som muligt. Øget naturindhold og biodiversitet indgår også i alle overvejelser om drift og udvikling af arealerne. Du vil derfor, både parker og grønne områder, opleve træer til naturlig henfald, langt uklippet græs og vildtvoksende stauder og urter til glæde for bland andet insekterne.

Råger

Kommunen regulerer råger på udvalgte kommunale områder, hvilke områder varierer fra år til år, alt efter hvor kommunen i samråd med det lokale jægerforbund, vurderer at problemet er størst, og indsatsen have den største effekt.

Kommunen har ikke bemyndigelse til at varetage regulering på private arealer.

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os