Smerte­rehabilitering

Vi har et kursus om smertehåndtering, som er til borgere med vedvarende smerter.

På kurset får du viden og redskaber til at håndtere udfordringerne, og dermed bedre muligheder for at leve et godt liv med dine vedvarende smerter og øge muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

 

Hvem kan benytte tilbuddet

Kurset er for dig:

  • med varig smerteproblematik (over 6 mdr.)
  • med aktivitetsproblem grundet vedvarende smerteproblematik.
  • som er socialt og arbejdsmæssigt truet af vedvarende smerter.
  • i den arbejdsdygtige alder med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
  • som er diagnosemæssigt afklaret og afsluttet behandlings- og genoptræningsmæssigt.

Du skal henvises til kurset og det kan ske via din praktiserende læge, jobcenteret , sygehuset, den kommunale trænende terapeut, sundhedsfagligt personale i kommunen eller via personlig henvendelse til undervisere.

 

Hvordan foregår forløbet

Der udbydes 2-3 kursusforløb om året på Nørrevænget i Gislev.

Kurset foregår 1 gang om ugen og ledes af to fysioterapeuter.

Hvert kursusforløb strækker sig over 8 uger á 2 timers varighed med undervisning, erfaringsudveksling og en praktisk del på holdet.

Forløbet opstartes med en individuel afklarende samtale ved fysioterapeut.

 

Hvad er formålet med tilbuddet

Formålet med kurset er, at borgere, der socialt og arbejdsmæssigt trues af deres vedvarende smertetilstande, får værktøjer til at leve med deres vedvarende smerter, således at de opnår en forbedret livskvalitet i hverdagen. Og om muligt opnå en forbedret funktionsevne - herunder blive mere arbejdsmarkedsparate.

Formålet med den praktiske del er, at du genfinder glæden ved bevægelse, og at du bliver i stand til at mestre de daglige aktiviteter bedre.
Vi tager afsæt i dine muligheder for bevægelse, og i de aktiviteter, der er vigtige i din hverdag.

 

Hvordan tilmeldes jeg tilbuddet

Yderligere information og ansøgning om deltagelse skal ske ved at kontakte os
(se kontaktboksen Sundhed og Forebyggelse 18+)

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhed og Forebyggelse 18+

Smerterehabilitering

Nørrevænget 1
5854 Gislev

Telefon 72 53 63 38

Telefon 72 53 46 78

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikkert til os via virk.dk

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43