Budget 2025

Her får du information om budgetprocessen og det endelige budget, efter det er vedtaget.

Budgetprocedure for budget 2025-2028

Budgetproceduren for 2025 er rammen for de politiske drøftelser om kommunens økonomi. Udgangspunktet er vedtaget budget 2024.

Budgetproceduren i hovedtræk

  • Udvalgenes roller og ansvar i budgetprocessen
  • Fortsat arbejde med effektiviseringer og besparelser (råderumskatalog på 20 mio. kr.)
  • Ramme på 5 mio. kr. til ny drift. Evt. genbevilling af statslige puljer omlagt til bloktilskuddet er udover rammen på 5 mio. kr.
  • Toårigt årshjul mhp. analyse og kvalificering af budgetforslag
  • Inddragelse af medarbejderrepræsentanter
  • Offentliggørelse af budgetforslag 12. august
  • MED-proces og borgermøde inden 1. behandling af budget 2025-2028 og før budgetseminaret

Læs budgetprocedure for budget 2025-2028

Spørgsmål? Kontakt os

Økonomi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30
Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30