Uddannelse for ledige

Er du ledig, findes der flere muligheder for at opkvalificering og uddannelse, som vil stille dig stærkere til dit kommende job. Her på siden kan du læse om de mest anvendte muligheder. Jobcenteret er parat til at vejlede dig i forhold til det som kan være din korteste vej tilbage på arbejdsmarkedet.

  • 6-ugers jobrettet uddannelse

    6 ugers jobrettet uddannelse er en mulighed for dig som er ledig og modtager dagpenge eller er visiteret til et fleksjob.

    Læs mere
  • Voksenlærling

    Voksenlærlingeordningen er for personer over 25 år, hvor lærlingeforløbet gennemføres i et skifte mellem skole- og praktikperioder.

    Læs mere