Demens

Vi tilbyder rådgivning og vejledning til borgere med demens og til pårørende.

Når et menneske og familien, samt pårørende berøres af en demenssygdom, kan der opstå et behov for øget rådgivning og vejledning. Vi yder særlig hjælp og støtte. Støtten kan tilbydes telefonisk eller ved jævnlige besøg i hjemmet. Samt der udføres en individuel konkret vurdering af den enkelte situation.

Luk alle
Åben alle

Demenskoordinator

Demenskoordinator i Faaborg-Midtfyns kommune tilbyder vejledning og rådgivning til borger med demenssygdom og deres pårørende, til personale i kommunen, samt eksterne samarbejdspartnere.

Demenskoordinator tilbyder:

 • Generel vejledning og rådgivning til borger og pårørende i forbindelse med tidlig opsporing af demens og udredningsprocessen.
 • Viden om demenstyper og symptomer på demens, konsekvenser af sygdommen, kommunikation, udredningsforløb, at tackle hverdagen, pleje og behandling.
 • Støttende og vejledende individuelle samtaler til borger og pårørende.
 • Oplysning om / henvisning til kommunens tilbud, for eksempel Rådgivning og Visitation, Trænings- og Aktivitetstilbud, aflastningsmuligheder, undervisning, væresteder, café-møder, frivillige organisationer og andre tilbud i lokalområdet.

 

Demenskoordinator:

Modtager kommunikationsrapport fra Demensklinikker i Region Syddanmark, hvis du som borger i Faaborg-Midtfyn Kommune giver tilladelse hertil.

Kan tilbyde et hjemmebesøg, som en specifik, målrettet forebyggende indsats for borgere med demens – og borger kan invitere pårørende med. Formålet er at skabe tryghed, gennem råd og vejledning, samt at yde støtte til koordinering af kommunale indsatser.

 

Links til samarbejdspartnere:

www.demensfælleskabet-fyn.dk

www.ældresagen.dk/lokalafdelinger/midtfyn

www.videnscenterfordemens.dk

www.alzheimers.dk

 

Fælles demenskort

Faaborg-Midtfyn kommune har et samarbejde med OUH, Svendborg Sygehus om projekt ”Fælles Demenskort”, som handler om online vidensdeling.

I Fælles Demenskort vil borgere med demens have mulighed for at udfylde et ”Hvad siger jeg” skema med informationer om vaner, behov og andre generelle oplysninger.

Formålet er at kommunens medarbejdere og sundhedspersonalet på sygehuset kan bruge oplysningerne fra Fælles Demenskort til at sikre en personcentreret pleje og skabe sammenhæng og tryghed for de borgere, som har demens og deres pårørende.

Fælles Demenskort kan benyttes på smartphone, IPhone, tablets og PC, for at bruge den online løsning er det nødvendigt at borgeren med demens har NemID/MitID.

Hvis du er fritaget for NemID/MitID kan ”Hvad siger jeg” -skemaet udleveres i papirform ved at kontakte en  demenskoordinator. Find telefonnummer i kontaktboks.

Sådan opretter du Fælles Demenskort

Vejledning via computer:

 1. Gå ind på hjemmesiden Mit Sygehus.
 2. Klik på ”Log på her” i øverste højre hjørne og ”log på med Nem ID”
 3. For at finde Fælles Demenskort skal du under Hospitaler vælge ”OUH Svendborg Sygehus”
 4. Under ”OUH Svendborg Sygehus” klikker du på ”Fælles Demenskort”
 5. For at aktivere dit Fælles Demenskort skal du klikke videre ind på knappen ”Fælles Demenskort” til du når til hvor der står ”Aktiver Fælles Demenskort” tryk på aktiver
 6. Du er nu klar til at udfylde ”Hvad siger jeg”

Vejledning via smartphone og tablet (Android):

 1. Download appen ”Mit Sygehus” via Google Play
 2. Log ind med NemID, du får mulighed for at oprette en selvvalgt kode til fremtidigt login.
 3. For at finde Fælles Demenskort skal du klikke på ”OUH Svendborg Sygehus” -> ”Fælles Demenskort” -> ”Fælles Demenskort”
 4. Klik på Menupunktet øverst til venstre og klik derefter på ”Aktiver Fælles Demenskort”
 5. Fælles Demenskort er nu aktiveret og du kan udfylde dit ”Hvad siger jeg” skema

Vejledning via IPhone og IPads (IOS):

 1. Download ”Mit Sygehus” i appstore.
 2. Log ind med NemID, du får mulighed for at oprette en selvvalgt kode til fremtidigt login.
 3. For at finde Fælles Demenskort skal du klikke på ”OUH Svendborg Sygehus” -> ”Fælles Demenskort”
 4. Klik på ”Menu” -> ”Fælles Demenskort”
 5. Der kommer nu en boks frem hvor skal klikke ”Ja” til at aktivere Fælles Demenskort
 6. Du er nu klar til at udfylde ”Hvad siger jeg” skemaet

Fælleskommunalt rådgivnings- og aktivitetstilbud

Faaborg-Midtfyn Kommune har et samarbejde med Assens, Nordfyns og Langelands Kommuner om projekt ”Det mobile rådgivnings- og aktivitetstilbud- for mennesker med demens og deres pårørende”.

I projektet er vi sammen om demens på tværs af kommunegrænser.

Formålet med Rådgivnings- og Aktivitetstilbud er at sikre mennesker med demens samt deres pårørende, at de har mulighed for relevante, dækkende og tilgængelige Rådgivnings -og Aktivitetstilbud.

Læs mere om rådgivnings- og aktivitetstilbud

Cafe "Forglem-mig-ej" i samarbejde med Ældresagen

Ældre sagen driver i samarbejde med os, Cafe ”forglem mig ej”. Et tilbud til mennesker med hukommelses besvær og deres pårørende.
Et samlingssted som afholdes hver 14. dag med fokus på aktiviteter som sang, latter, fysisk udfoldelse og musikalske oplevelser. Nye programmer forefindes i cafeen, eller udleveres af Demenskoordinator.
Den friske flok af frivillige fra Ældre Sagen, står klar til dig og din pårørende, hvor de tilbyder nogle hyggelige timer i samvær med andre mennesker.

Pårørende har jævnligt mulighed for, at benytte samtale/gruppesamtale med andre pårørende, i cafe-tilbuddet. En frivillig samt demenskoordinator, tilbyder samtaler.

Det foregår på Hjerneskadecenteret - se adresse i kontaktboksen.

Kursus for borger og pårørende

"Hverdagen med demens" er et kursus til pårørende til personer med demens. 

Der tilbydes 5 kursuseftermiddage i efteråret 2022, hvor der vil blive givet information, råd og vejledning om demens.

Der vil være mulighed for at samtale og udveksle erfaringer med andre pårørende.
En aktivitetsmedarbejder vil være til stede, og tilbyde personer med demens aktivitetstilbud.

Vi anbefaler at tilmelde sig alle kursusdage.

Tilmeldingsfrist

Tilmeld dig senest en uge før hvert arrangement til en af demenskoordinatorerne på:

Sted

Adresse: Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe

Pris

50 kr. pr. person hver mødegang.
Betales kontant ved indgangen hver mødegang.

Tirsdag d. 23. august 2022, kl. 15-17.00

Demenssygdomme - udredning- typer og behandling ved Lone Vasegård, tidl. demenskoordinator.

Torsdag d. 22. september 2022, kl. 15-17.00

Planlægning af fremtiden v/ Benny Collenburg, Advokatfirmaet Klaus Ewald:

 • Fuldmagt og fremtidsfuldmagt
 • Digitale fuldmagter
 • Partshaver

Mandag d. 24. oktober 2022, kl. 15-17.00

Kommunikation i hverdagen – trivsel og livsstil ved demenskoordinatorerne.
God kommunikation – hvordan?

 • Kommunikation og erindring
 • Kommunikation og glemsomhed
 • Dagligdagens indhold og ro i hverdagen
 • Anerkendende kommunikation

Tirsdag d. 15. november 2022, kl. 15-17.00

Velfærdsteknologi – hvad er det og hvordan kan det hjælpe i hverdagen?

Sissel Madsen fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi præsenterer de mange hjælpemidler der findes i dag.

Torsdag d. 8. december 2022, kl. 15-17.00

Aktivitet og motionsmuligheder sammen eller hver for sig v/repræsentant for DGI-Fyn og Karin Ottosen, projektleder Sammen om Livet, Fåborg-Midtfyn Kommune

 

 

Demensvenner

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på at skabe et demensvenligt samfund. Derfor har kommunen indgået et partnerskab med Alzheimerforeningen.
Faaborg-Midtfyn Kommune har mere end 1200 demensvenner og der er god plads til flere.
Alle kan være Demensvenner.
Som Demensven siger man ja tak til at få basale oplysninger om demens samt forslag til nogle af de hindringer, det kan medføre for det enkelte menneske med demens og til at hjælpe mennesker med demens i dét omfang, man kan og har lyst til.
Du kan blive demensven:
 • Ved at gå ind på www.demensven.dk og tilmelde dig eller
 • Ved at deltage i et gratis informationsmøde arrangeret af én af vores 10 demensven-instruktører.

Hvis du, din virksomhed eller forening ønsker at gøre en forskel

Tag kontakt til Udviklingskonsulenten, hvis du, din virksomhed eller forening ønsker at gøre en forskel for mennesker med demens. Find telefonnummer på sidens kontaktboks.

Danmark har fået et nyt nationalt demenssymbol

Demenssymbolet skal gøre det tryggere for mennesker med demens – og dermed også deres pårørende – at færdes i det offentlige rum. 
Demenssymbolet er et hjælpemiddel, man kan bruge, hvis man ønsker at vise, man har demens – fx for at møde større forståelse og tålmodighed i bussen eller supermarkedet.

det nationale demenssymbol

Det skal du gøre, når du ser demenssymbolet:

 • Tag kontakt – smil og vær imødekommende
 • Tal tydeligt – stil ét spørgsmål af gangen
 • Vær tålmodig – sæt tempoet lidt ned og hjælp gerne på vej

Kontakt Demenskoordinator for oplysninger om udlevering af symbolet.

Du kan få mere at vide om demens på Nationalt Videnscenter for Demens

Spørgsmål? Kontakt os

Hjerneskadecenter

Kirkegyden 1B
Hillerslev
5750 Ringe

Demenskoordinator:

Eva Corfitzen
Telefon: 72 53 50 62
Mail: escor@fmk.dk
(må ikke benyttes til personfølsomme data)

Sanne Skyttegaard Pasfall
Telefon: 72 53 50 61
Mail: spasf@fmk.dk
(må ikke benyttes til personfølsomme data)

Udvikling konsulent:Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via  nedenstående link

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikkert til os via virk.dk

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev