Omsorgs­tandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandplejeservice i eget hjem.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan få tilbudt omsorgstandpleje?

Der tilbydes omsorgstandpleje til borgere over 18 år, med et så dårligt fysisk eller psykisk helbred, at de kun vanskeligt kan modtage
tandpleje på en almindelig privat handicapvenlig tandplejeklinik.
Borgerens funktionsevne vil ofte være så begrænset, at vedkommende behøver hjælp til daglig personlig pleje.

Bor du på Plejehjem?

Hvis du bor på plejehjem, skal du henvende dig til plejehjemslederen på det plejehjem du bor på. Plejehjemslederen vil ud fra en konkret individuel vurdering afgøre om du opfylder betingelserne for at modtage omsorgstandpleje.

Bor du i eget hjem eller almen ældrebolig?

Hvis du bor i eget hjem, ældrebolig eller lignende skal du henvende sig til den kommunale hjemmesygeplejerske. Hjemmesygeplejersken vil ud fra en konkret individuel vurdering afgøre om du opfylder betingelserne for at modtage omsorgstandpleje.

Hvem henviser til omsorgstandplejen?

Det er kommunens hjemmesygeplejerske eller plejehjemmet, der efter et individuelt skøn, vurderer om betingelserne for en henvisning er opfyldt.

I tilmeldingen, skal det fremgå, hvordan patientens fysiske og psykiske helbredstilstand, samt brug af hjælpemidler og medicin, nedsætter dennes evne til at modtage almindelig privat tandpleje.

Tandplejen forbeholder sig retten til at afvise en henvisning, hvis det vurderes, at betingelserne for omsorgstandpleje ikke er opfyldt. Ved spørgsmål er man altid velkommen til at henvende sig ved Tandplejen.

Hvad koster tilbuddet?

Der er en egenbetaling på 570 kr. i 2023, dvs. et fast beløb på 47,50 kr. pr. måned.

Hvordan foregår omsorgstandpleje?

Normalt tilbyder vi tandpleje i hjemmet/plejehjemmet og omfatter følgende:

  • Undersøgelser af tænder, slimhinder, kæberegionerne og proteser.
  • Hjælp og vejledning til hvordan man kan opretholde en god mundhygiejne hos borgeren.
  • Behandling og henholdende behandling af både proteser, slimhinder og tænder.

Tandlægen, der modtager henvisningen, vurderer borgerens aktuelle behov, og udarbejder en behandlingsplan. Der tilbydes behandling på et realistisk niveau, dvs. en behandling, med udgangspunkt i et skøn over borgerens tandplejebehov, under hensyn til dennes alder og almentilstand

Opnår vi ikke tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold i hjemmet tilbyder vi tandpleje på egen handicapvenlig klinik. Transport hertil skal du selv betale eller benytte flextaxa. Vi henstiller til du har ledsager med ved besøg på klinikken.

Den Kommunale Tandpleje har en aftale med firmaet HjemmeTandplejen om varetagelsen af omsorgstandplejen (www.hjemmetandplejen.dk). HjemmeTandplejen tilbyder vagtordning i de ferier hvor der normalt har været lukket i den Kommunale Tandpleje.

Frit valg af tandlæge

Du har mulighed for at vælge, om det skal være Faaborg-Midtfyn Kommunes omsorgstandpleje eller en privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker, der varetager tandplejen. Hvis du ønsker Faaborg-Midtfyn Kommunes omsorgstandpleje, behøver du ikke foretage dig yderligere.

Hvis du ønsker en privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker, bedes du henvende dig til tandplejen med besked om, hvilken tandlæge/klinisk tandtekniker, du ønsker.
Du skal forinden selv undersøge, om tandlægen har de nødvendige faciliteter og kan gennemføre omsorgstandplejen i overensstemmelse med dine behov.

Større behandlinger skal godkendes af kommunen på forhånd.

Spørgsmål? Kontakt os

Den Kommunale Sygepleje

Sundvænget 5B
5600 Faaborg

Sygeplejen i Faaborg
Telefon 72 53 63 48 den er åben 8-11, 13.30-14.30, 15.30-18.30 og 19.30-07.00
Døgnvagt telefon 72 53 63 48

Sygeplejen Ringe
Telefon 72 53 63 48 den er åben 8-11, 13.30-14.30, 15.30-18.30 og 19.30-07.00
Døgnvagt telefon 72 53 63 48

Send sikkert til Den Kommunale Sygepleje via Borger.dk

Send sikkert til Den Kommunale Sygepleje via Virk.dk

 

Afdelingsleder i Ringe
Tina Christensen
Telefon 72 53 58 59

Afdelingsleder Faaborg
Hanne Storm Brems
Telefon 72 53 64 04

Leder af Den Kommunale Sygepleje
Betina Bendix
Telefon 72 53 50 63