Identitetstyveri

Hvis du opdager, at du er offer for identitetstyveri, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Er du offer for identitetstyveri?

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Du kan ringe til Digitaliseringsstyrelsens Cyberhotline for digital sikkerhed på 33 37 00 37, hvor du kan få hjælp.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte det lokale politi og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

 • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
 • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
 • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
 • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

2. Kontakt aftaleparter, fx kreditorer, omgående

Desuden bør du med det samme kontakte den sælger, virksomhed eller offentlige myndighed, som misbruget er sket overfor. Du skal forklare, at din identitet i det pågældende forhold er blevet misbrugt, og at du derfor ikke anser dig for bundet af aftalen eller forholdet.

Fastholder den anden part det pågældende forhold, således at der fortsat er tvivl om, hvorvidt et forhold er opstået på baggrund af tyveri af din identitet, kan du anmode den anden part om at redegøre for, hvordan parten har sikret sig, at den pågældende aftale eller forhold er indgået med dig.

3. Kontakt eventuelt en advokat

Du kan desuden overveje, om det er nødvendigt at søge bistand hos en advokat med henblik på at få vurderet styrken af de beviser, som den anden part mener at have på, at det er dig, der har indgået aftalen.

4. Mulighed for nyt personnummer

Hvis du har været udsat for misbrug af dit personnummer, kan du i særlige tilfælde få et nyt. Det drejer sig først og fremmest om de tilfælde, hvor et nyt personnummer kan være med til at forhindre yderligere misbrug af din identitet. Det kan fx være i forbindelse med kreditkøb på nettet, eller hvis du opretter og anvender benzinkort, og hvor de skridt, du selv har taget i form af henvendelse til kreditorer, anmeldelse til politiet m.v., ikke er nok til at stoppe misbruget.

Hvis du oplever fysiske eller psykiske gener og frygt for, om misbruget reelt er stoppet, kan du også alt efter omstændighederne få et nyt personnummer.

Social- og Indenrigsministeriets CPR-kontor skal vurdere de enkelte sager om tildeling af nyt personnummer. For at få CPR-kontorets vurdering skal du sende en skriftlig anmodning til CPR-kontoret.

Du kan læse mere om, hvordan du gør på CPR-kontorets hjemmeside.

Cyberhotline for digital sikkerhed

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Ring 33 37 00 37.

Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsens hotline alle dage døgnet rundt.

Har du mistet dokumenter?

Hvis du mister kort eller dokumenter med dine personlige oplysninger kan de misbruges til forskellige formål. Overvej hvordan dit kort eller dokumenter kan misbruges.

Sundhedskort

Kan være misbrugt til:

 • Indhentning og ændring af data hos det offentlige
 • Medicinordinering via telefon
 • Overtagelse af identitet
 • Bestilling af varer eller ydelser på kredit.

Tyveri af sundhedskort anmeldes til politiet.

Pas og kørekort

Kan være misbrugt til:

 • Indhentning og ændring af data hos det offentlige
 • Medicinordinering via telefon
 • Overtagelse af identitet
 • Bestilling af varer eller ydelser på kredit.

Tyveriet anmeldes til politiet, hvor tyveriet registreres i pas- og/eller kørekortregisteret.

Betalingskort (kreditkort, dankort, benzinkort mm.)

Kan være misbrugt til:

 • Betaling for varer og ydelser
 • Kontanthævninger.

Kontakt din bank. Uden for bankens åbningstid kontaktes:

Nets Denmark A/S

Telefon: +45 4489 2929

Medlemskort

Kan være misbrugt til:

 • At indgå i misbrug af identitet, men kan typisk ikke alene bruges til overtagelse af en identitet.

Kontakt pågældende forening eller interesseorganisation.

Kreditadvarsel

Du skal selv indsætte eller fjerne markering om kreditadvarsel i CPR via selvbetjeningsløsningen.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

Du skal være fyldt 15 år for at indsætte eller fjerne en kreditadvarsel i CPR.

Lovgivning

Spørgsmål? Kontakt os

Borgerservice

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 15 60

Bestil tid til Borgerservice

Skriv sikkert til Borgerservice (borger)

Telefontider
Mandag-tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.00

Åbningstider
Mandag 10.00 - 17.00
Tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00