Beskyttet beskæftigelse

Montagen er et værksted for voksne med en sindslidelse, der har betydelig eller varig nedsat funktionsevne.

 

 

 

 

Luk alle
Åben alle

Fakta om Montagen

Beskyttet beskæftigelse for voksne med psykiske funktionsnedsættelse

Værkstedet Montagen

Montagen er en produktionsvirksomhed beliggende i Kværndrup, hvor de forskellige produktionsopgaver løses af borgere.

På Montagen kan vi tilbyde dig et arbejde i fællesskab med ligestillede, og vi kan hjælpe dig med at få struktur på hverdagen. Her arbejder man selvstændigt efter bedste evne, og personalet er behjælpelige i alle arbejdsfunktioner.

Målgruppe

Fælles for medarbejderne på Montagen er, at der er tale om personer, som har behov for en mere specialiseret og målrettet socialpsykiatrisk indsats, med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker. Her kan du komme, som du er, uanset hvor svært du har det.

Er der tale om et alkohol- eller stofmisbrug, skal du være under behandling for dette, hvis du ønsker at arbejde på Montagen.

Arbejdsopgaver


Af arbejdsopgaver på Montagen kan blandt andet nævnes:

• Lager og værksted: montering, pakning og opmåling.  

• Busser og lastbiler: vedligeholde bilerne med vask og støvsugning

• Indendørs vedligehold: rengøring af arbejdsborde, vindueskarme og reoler. Støvsuge og vaske gulv på         værksted, lager og kælder.

• Have og parkeringsplads: slå græs. Feje fortov og fliser. Rive parkeringsplads. Fjerne ukrudt. Rydde sne.

Henvisning

Sådan bliver du henvist til beskyttet beskæftigelse:

Fagcenter Sundhed og Omsorg sørger for henvisning til beskyttet beskæftigelse på Montagen.

Lovgrundlag, kvalitetsstandard og tilbudsportal

Beskyttet beskæftigelse - private tilbud

Der er også flere private dagtilbud for voksne med funktionsnedsættelser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tilbudsportalen

På Tilbudsportalen, som drives af Socialstyrelsen, er det muligt at se, hvilke private dagtilbud, der er hjemhørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index

Spørgsmål? Kontakt os

Montagen

Odensevej 26A
5772 Kværndrup

Telefon: 72 53 62 85 

Er du endnu ikke visiteret til et botilbud, kontakt da Social Voksen

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00


Leder

Mette Johansen
Telefon: 72 53 89 33
Mail: mejoh@fmk.dk

 

Send sikkert til Montagen over 30 år via Borger.dk

Send sikkert til Montagen under 30 år via Borger.dk


Send sikkert til Montagen over 30 år via Virk.dk

Send sikkert til Montagen over 30 år via Virk.dk