Opret en privat institution

Hvis du vil drive en privat børnehave eller vuggestue, skal du opfylde nogle kriterier for at blive godkendt.

Hvis du gerne vil oprette en privat børnehave eller vuggestue, skal du opfylder kommunens kriterier for godkendelse. På denne side finder du information om generelle krav, genidige forpligtelser, lovgivning, ansøgningsproces og tilskud mv. 

De vigtigste elementer i godkendelsen er:

 • En bygning, der er godkendt til formålet
 • Vedtægter, der afspejler institutionens intentioner om driften
 • Mulighed for at stille driftsgaranti
Luk alle
Åben alle

Læs mere om oprettelse af privatinstitution

Som privat leverandør kan du blive godkendt til at drive privat børnehave eller vuggestue, når du opfylder kommunens kriterier for godkendelse.

Institutionen godkendes til et antal vuggestue- eller børnehavebørn. Det godkendte antal børn er det antal børn, der maksimalt kan være indskrevet på samme tid. Der er altså ikke tale om et gennemsnit af børn over året.

De vigtigste elementer i godkendelsen er:

 • En bygning, der er godkendt til formålet
 • Vedtægter, der afspejler institutionens intentioner om driften
 • Mulighed for at stille driftsgaranti

Driftsgarantien udmåles efter det antal vuggestue- og børnehavebørn, som institutionen er godkendt til. Garantien svarer til 1 måneds kommunalt driftstilskud pr. barn.

Har du spørgsmål til godkendelse af privat institution, kan du få råd og vejledning ved at kontakte Opvækst og Læring.

Godkendelse af bygning

Byggeloven stiller høje krav til godkendelse af institutionsbygninger. Det er derfor en god idé at gå i dialog med kommunens byggeafdeling på et tidligt tidspunkt i projektet.

Uanset om du vil etablere en skovbørnehave eller en traditionel institution, skal lokalerne leve op til byggeloven.

Du kan få råd og vejledning hos byggekontoret på mailen byg@fmk.dk eller på telefon 72 53 21 04.

Økonomi 

Kommunen udbetaler driftstilskud til private institutioner svarende til det aktuelle børnetal. Tilskuddets størrelse er udmålt efter, at institutionen har åbent i minimum 50 timer og et kvarter pr. uge. Private institutioner fastsætter selv størrelsen af forældrebetalingen.

Private institutioner er ikke omfattet af den kommunale pladsanvisning og digital opskrivning. Institutionerne skal selv føre venteliste over børn, der ønsker plads, samt indmelde børn i institutionen.

Kriterier til godkendelse af privatinstitutioner

I nedenstående link finder du et samlet overblik over kriterier til godkendelse af privatinstitutioner - herunder information om:

 • Lovgivning 
 • Ansøgningsproces
 • Krav til privatinstitutioner
 • Tilskud fra kommunen 
 • Gensidige forpligtigelser 
 • Ikrafttræden 

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00