Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, der udkonkurrerer alle andre planter. Saften er giftig og kan give kraftige udslæt. Derfor skal Kæmpe-bjørneklo bekæmpes.

Luk alle
Åben alle

Hvem skal bekæmpe Kæmpe-bjørneklo?

Både offentlige og private har pligt til at bekæmpe Kæmpe-bjørneklo, og det gælder både ejere og brugere (dvs. også lejere og forpagtere) af arealer med Kæmpe-bjørneklo. Hvis der står Kæmpe-bjørneklo på dit private areal, skal du altså selv bekæmpe dem.

Hvis du ser Kæmpe-bjørneklo et sted i kommunen, opfordres du til at indberette det ved hjælp af applikationen ”Giv et praj”.

Se hvor kommunen har observeret planten de seneste to år på kortet længere nede.

Hvornår skal man bekæmpe Kæmpe-bjørneklo?

Findes der Kæmpe-bjørneklo på din ejendom skal bekæmpning være startet inden 15. maj.

Ifølge bekendtgørelse nr. 842 af 23/06/2017, er kommunen forpligtiget til at sikre bekæmpelsen af Kæmpe-bjørneklo. Efter 15. maj vil kommunens drift-afdeling føre tilsyn, i forbindelse med bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Mangelfuld bekæmpelse resulterer i påbud fra kommunen. Hvis påbuddet ikke efterleves, vil kommunen foretage bekæmpelse på ejers regning.

Hvordan skal man bekæmpe Kæmpe-bjørneklo?

Der er forskellige måder at bekæmpe Kæmpe-bjørneklo på.

Når man har bekæmpet Kæmpe-bjørneklo, skal man holde øje med området hver 2.-3. uge for at tage stilling til, hvornår og hvordan man eventuelt skal i gang med, at bekæmpe planterne igen.

Hvis man har store mængder af Kæmpe-bjørneklo, kan det være en god løsning at afgræsse området med kvæg, får eller geder.

Uanset hvor mange Kæmpe-bjørneklo man har, og uanset hvordan man bekæmper dem, må der aldrig stå planter med frø på ens jord.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Natur og Landskab på telefon: 72 53 20 35. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig.

Kort over Kæmpe-bjørneklo

Oversigtskort over de seneste to års bestande af Kæmpe-bjørneklo, som kommunen har kendskab til.

På siden kort.fmk.dk kan sammenholde med andre data og matrikelskel.

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Klima

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os