Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, der udkonkurrerer alle andre planter. Saften er giftig og kan give kraftige udslæt. Derfor skal Kæmpe-bjørneklo bekæmpes.

Luk alle
Åben alle

Hvem skal bekæmpe Kæmpe-bjørneklo?

Både offentlige og private har pligt til at bekæmpe Kæmpe-bjørneklo, og det gælder både ejere og brugere (dvs. også lejere og forpagtere) af arealer med Kæmpe-bjørneklo. Hvis der står Kæmpe-bjørneklo på dit private areal, skal du altså selv bekæmpe dem.

Hvis du ser Kæmpe-bjørneklo et sted i kommunen, opfordres du til at indberette det ved hjælp af applikationen ”Giv et praj”.

Hvornår skal man bekæmpe Kæmpe-bjørneklo?

Findes der Kæmpe-bjørneklo på din ejendom skal bekæmpning være startet inden 1. juni.

Ifølge bekendtgørelse nr. 842 af 23/06/2017, er kommunen forpligtiget til at sikre bekæmpelsen af Kæmpe-bjørneklo. Efter 1. juni vil kommunens drift-afdeling føre tilsyn, i forbindelse med bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Mangelfuld bekæmpelse resulterer i påbud fra kommunen. Hvis påbuddet ikke efterleves, vil kommunen foretage bekæmpelse på ejers regning.

Hvordan skal man bekæmpe Kæmpe-bjørneklo?

Der er forskellige måder at bekæmpe Kæmpe-bjørneklo på.

Når man har bekæmpet Kæmpe-bjørneklo, skal man holde øje med området hver 2.-3. uge for at tage stilling til, hvornår og hvordan man eventuelt skal i gang med, at bekæmpe planterne igen.

Hvis man har store mængder af Kæmpe-bjørneklo, kan det være en god løsning at afgræsse området med kvæg, får eller geder.

Uanset hvor mange Kæmpe-bjørneklo man har, og uanset hvordan man bekæmper dem, må der aldrig stå planter med frø på ens jord.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Natur og Landskab på telefon: 72 53 20 35. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig.

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Landskab

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os