Ferie­­­politik for daginstitutioner og SFO

Her kan du læse om Faaborg-Midtfyn Kommunes feriepolitik for daginstitutioner og SFO.

Nedenstående feriepolitik for daginstitutioner og SFO trådte i kraft den 1. januar 2024. I politikken finder du information om faste lukkedage og feriepasning. Det er kun grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december, der ikke tilbydes pasning.

Er dit barn indskrevet i daginstitution efter deadline for tilmelding til feriepasning, bedes du hurtigst muligt informere dit barns daginstitution om behov for feriepasning. Har du yderligere spørgsmål til feriepasning, bedes du ligeledes kontakte dit barns daginstitution.

 

Feriepolitik for dagtilbud og sfo i Faaborg-Midtfyn Kommune

 

PROCEDURE FOR FERIEPASNING I DAGINSTITUTIONER OG SFO

I Faaborg-Midtfyn kommune holder SFO’er og daginstitutioner ferielukket i perioder, hvor børns fremmøde erfaringsmæssigt er lavere end 20%. På disse dage har kommunen tilbud om feriepasning i udvalgte institutioner, således at børn med pasningsbehov gratis kan tilmeldes.

FASTE DAGE MED FERIELUKKET, HVOR DER ER MULIGHED FOR TILMELDING TIL FERIEPASNING

For alle daginstitutioner og SFO’er gælder det, at der etableres feriepasning på udvalgte institutioner/skoler på følgende tidspunkter:

 • Mandag, tirsdag og onsdag før påske
 • Fredag efter Kristi himmelfartsdag
 • Uge 29 og 30
 • Hverdage mellem jul og nytår (27.-31. december)

FERIEPASNING

På dage med ferielukning tilbydes der feriepasning i udvalgte institutioner og skoler. Det betyder, at dit barn kan komme i daginstitution eller SFO, men muligvis ikke dén, dit barn plejer at være i.

Der tilbydes feriepasning i kommunens fire områdeinstitutioner:

 • Børneområde Syd (fx Sundbrinken i Faaborg)
 • Børneområde Midt (fx Hættegården i Ringe)
 • Børneområde Vest (fx Symfonien i Nr. Søby)
 • Børneområde Nord (fx Bøgehaven i Årslev)

Feriepasningen dækker både vuggestue- og børnehavebørn. Den enkelte områdeleder beslutter på baggrund af tilmeldingstal, hvilken/hvilke institutioner feriepasningen foregår i. Beslutningen meldes ud til de tilmeldte. Læs nærmere om de fire områdeinstitutioner her.

Der tilbydes feriepasning på følgende skoler:

 • Øhavsskolen (Faaborg)
 • Broskolen (Årslev)
 • Tingager eller Nordagerskolen (Ringe)

Den enkelte skoleleder beslutter på baggrund af tilmeldingstal, hvilken afdeling feriepasningen foregår i. I Ringe aftaler de to skoleledere, hvor feriepasningen finder sted. Beslutningen meldes ud til de tilmeldte. Læs nærmere om de tre skoler her.

Bemærk at SFO2 og klubtilbud kun har åbent i skoleperioder.

REGISTRERING AF BEHOV FOR FERIEPASNING

Du registrerer dit barns feriepasningsbehov via Aula. Du skal registrere feriepasningsbehov senest 3 måneder før de faste ferieperioder. Deadline for tilmelding for dagene op til påske, samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag er d. 1. februar. Deadline for tilmelding for ugerne 29-30 er d. 1. marts. For perioden mellem jul og nytår er deadline d. 1. september.

Betaling for feriepasning er indeholdt i den faste takst.

SAMPASNING I ØVRIGE FERIEPERIODER

I ugerne 7 og 42 kan den lokale institutionsledelse efter advisering af bestyrelsen arrangere sampasning, hvis det vurderes pædagogisk og driftsmæssigt fordelagtigt. De konkrete rammer for sampasning samt procedure for registrering mv. bekendtgøres via Aula i det dagtilbud/SFO, hvor dit barn er indmeldt.

Forældre skal altid orienteres om procedure for feriepasning minimum 1 måned før periodens start.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00