Ejerbolig

Her kan du finde information om en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring din bolig, herunder ejendomsskat, hegn i naboskel, sommerhus og flexbolig samt anmeldelse af rotter.

 • Sommerhus og flexbolig

  Pensionister, der har ejet deres sommerhus i mindst 1 år, må bo i det hele året. Kommunalbestyrelsen kan give dig lov til at bruge din helårsbolig...

  Læs mere
 • Ejendomsskatter og afgifter

  Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Det er ejendomsvurderingen, der bestemmer, hvor meget du skal betale. Fra 2024...

  Læs mere
 • Hegn i naboskel og hegnsyn

  Naboer skal være enige om hegn i naboskel, og hegnet skal vedligeholdes i fællesskab. Ved tvister kan der afholdes hegnsyn.

  Læs mere
 • Adresser og husnumre

  Et synligt husnummer er vigtigt i det daglige og ved ulykke. Kommunen fastsætter adresser, og ejer skal opsætte husnummer.

  Læs mere
 • BBR - Bygnings- og Boligregistret

  I BBR - Bygnings- og Boligregistret registreres oplysninger om bygningers arealer, materialer, bevaringsværdi, varme-, toilet- og badeforhold m.m.

  Læs mere
 • Lugt, røg og støj

  Lugt, støj eller røg fra både private og virksomheder, kan være generende for de omkringboende.

  Læs mere
 • Olietanke

  Olietanke kan give store forureninger og derfor er der regler for olietankes produktion, placering, alder, samt om at give kommunen besked om ændri...

  Læs mere
 • Skorstensfejer

  Det er lovpligtigt at ildsteder og skorstene, der er i brug, skal have udført skorstensfejerarbejde mindst en gang om året.

  Læs mere
 • Opret en grundejerforening

  Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser og på den måde sikre, at området udvikles i den rigtige retning.

  Læs mere