§17, stk. 4 udvalg - Liv i lokalsamfundene og på øerne

Her finder du en oversigt over §17, stk. 4 udvalgets medlemmer og en beskrivelse af udvalgets opgave og sammensætning.

Læs §17 stk. 4 udvalgets dagsordener og referater

 

Baggrund og formål med udvalget

Faaborg-Midtfyn Kommune består af mere end 60 mindre lokalsamfund. Livet i lokalsamfundene understøttes af stærke lokalråd og beboerforeninger på øerne, som har brugt landsbyanalysen og helhedsplanen til at udarbejde spændende udviklingsplaner. Så vi er godt på vej, men vi vil gerne mere endnu og sikre realiseringen af planerne.

Derfor nedsættes et §17, stk. 4-udvalg med eksterne deltagere, som skal drøfte den videre udvikling af vores mange lokalsamfund på landet og øerne i signaturprojektet Liv i lokalsamfundene og på øerne.

Om §17, stk. 4 udvalget

Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg.

Udvalget består af 4 medlemmer fra kommunalbestyrelsen og 6 medlemmer, som repræsenterer ø- og lokalsamfundene.

Udvalgets opgave

Udvalgets opgave er at komme med forslag til handlinger, som skal medvirke til at realisere landsbyplaner og helhedsplanen for øerne. Derudover skal udvalget drøfte forslag til rammen for det fremtidige samarbejde mellem ø- og lokalsamfundene og kommunalbestyrelsen.

Udvalgets medlemmer

 • Anstina Krogh (Kommunalbestyrelsen)
 • Anne Jørgensen (Kommunalbestyrelsen)
 • Thomas Hofstedt Nielsen (Kommunalbestyrelsen)
 • Ole Pedersen (Kommunalbestyrelsen)
 • Yvonne Koch (Fynsland)
 • Eva Terkelsen (Ø-udvalget)
 • Lizette Ulsøe Dyrn (Ungdomsrådet)
 • Marinella Flytkjær Madsen (Ungdomsrådet)
 • Iben Bech (Folkeoplysningsudvalget)
 • Dina Rosenberg (borger)
 • Eva Ladefoged (borger)

Udvalgets mødeplan 2024

 • 4. januar 2024
 • 29. februar 2024
 • 4. april 2024
 • 25. april 2024
 • 6. juni 2024

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30