Anmeld midlertidig aktivitet

Midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., som er til gene for naboerne, skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune

Aktiviteten skal anmeldes mindst 14 dage i forvejen, og kan for eksempel være sandblæsning, asfaltanlæg samt andre støvende og støjende aktiviteter.

Luk alle
Åben alle

Anmeld midlertidig forurenende aktivitet Start

Midlertidige forurenende aktiviteter skal anmeldestil Faaborg-Midtfyn Kommune senest 14 dage, før arbejdet går i gang.

I anmeldelsen skal du fortælle om driftsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften og nattetimer. Du skal fortælle, hvad du gør for at forebygge forurening eller gener for omgivelserne.

Anmeldelsen fritager dig ikke for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Nedrivning af bygninger kræver f.eks. en anmeldelse til kommunens byggesagsafdeling.

Reglerne for midlertidige aktiviteter findes i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.

Eksempler på omfattede aktiviteter

• Asfaltanlæg
• Anlæg i forbindelse med behandling af forurenet jord
• Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
• Nedrivning/-knusning af bygge- og anlægsmaterialer
• Ophugning af skibe
• Bygningsfacadebehandling (eks. sandblæsning)
• Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
• Øvrige støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.