Anmeld midlertidig aktivitet

Midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., som er til gene for naboerne, skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Aktiviteten skal anmeldes mindst 14 dage i forvejen, og kan for eksempel være sandblæsning, asfaltanlæg samt andre støvende og støjende aktiviteter.

Luk alle
Åben alle

Anmeld midlertidig forurenende aktivitet Start

Midlertidige forurenende aktiviteter skal anmeldestil Faaborg-Midtfyn Kommune senest 14 dage, før arbejdet går i gang.

I anmeldelsen skal du fortælle om driftsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften og nattetimer. Du skal fortælle, hvad du gør for at forebygge forurening eller gener for omgivelserne.

Anmeldelsen fritager dig ikke for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Nedrivning af bygninger kræver f.eks. en anmeldelse til kommunens byggesagsafdeling.

Reglerne for midlertidige aktiviteter findes i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.

Eksempler på omfattede aktiviteter

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg i forbindelse med behandling af forurenet jord
  • Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedrivning/-knusning af bygge- og anlægsmaterialer
  • Ophugning af skibe
  • Bygningsfacadebehandling (eks. sandblæsning)
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Øvrige støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.