Industrivej 3A, Ringe

Arealet er attraktivt beliggende i Ringe tæt på motorvejen og 15 minutter fra Odense og Fynske Motorvej med gode tilkørselsforhold, også for tung trafik.

Erhvervsarealet er beliggende på Industrivej 3A, 5750 Ringe, matr.nr. 15p, Sødinge by, Ringe.

Arealet sælges til fast pris på 135 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsudgifter.

Arealet udgør i alt 2.605 m2.

Luk alle
Åben alle

Omkostninger

Ud over købesummen, skal køber betale for tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og varmeforsyning i henhold til gældende takst samt omkostninger til stikledninger på egen grund.

Her kan du se takster for spildevand hos FFV.

Her kan du se betalingsvedtægten fra FFV.

Køber skal også selv betale omkostninger til tinglysning og rådgiver.

Anvendelse

Der er ikke lokalplan for området, men arealet er omfattet af kommuneplanramme Rin.E.1,
som udlægger arealet til erhverv, herunder industri, lager og engroshandel,
håndværksvirksomhed og tilhørende administration.

Byggemodning

Udstykning af grunde finder sted, efterhånden som arealerne sælges. Køber har således maksimal indflydelse på udformning af grunden.

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder omkostninger til byggemodning, herunder vejanlæg, fremføring af el, vand, spildevand og evt. kollektiv varmeforsyning til skel.

Kommuneplan

Her kan du se hvilke bestemmelser, der gælder i det specifikke område.

Reservér byggegrund

Det er gratis og uforpligtende at reservere en byggegrund.

Skriv fx Boltebjerg, Ringe

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Telefon: 72 53 78 08

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30